Obowiązki właściciela nieruchomości a ubezpieczenie

Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni swoich obowiązków, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania. Dlatego tak istotne jest to, by o nich pamiętać. Nie tylko w kontekście polisy, ale również własnego bezpieczeństwa. Zatem co trzeba zrobić, by ubezpieczenie domu lub mieszkania zadziałało w razie szkody? Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości? Podpowiadamy.

Obowiązki właściciela nieruchomości wynikające z OWU

Każdy właściciel nieruchomości musi utrzymywać budynek w należytym stanie technicznym i estetycznym, oraz dbać o jego właściwe użytkowanie. Obowiązki właściciela nieruchomości opierają się przede wszystkim na:

 • właściwym zabezpieczeniu budynku i mienia (czyli np. posiadaniu stosownych drzwi wejściowych i okien),
 • przestrzeganiu zasad ostrożności oraz właściwej eksploatacji mienia (tj. zamykanie okien podczas burzy, odpowiednie podłączenie sprzętów RTV/AGD i ich używanie zgodnie z przeznaczeniem),
 • przestrzeganiu przepisów prawa (oznacza to terminowe przeprowadzanie obowiązkowych kontroli, przez wykwalifikowanych fachowców),
 • przechowywaniu ważnych dokumentów (np. protokołu odbioru mieszkania) i protokołów po wykonaniu obowiązkowych przeglądów technicznych.

Obowiązki spoczywające na właścicielu nieruchomości są zazwyczaj szczegółowo doprecyzowane w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) ubezpieczenia domu lub mieszkania.  Dlatego tak ważne jest to, by zapoznać się z nimi jeszcze przed podpisaniem polisy.

Obowiązki właściciela nieruchomości wynikające z przepisów prawa

Obowiązki dotyczące kontroli budynku są szczegółowo opisane przez prawo budowlane – przede wszystkim w art. 61 i 62. Przepisy te jasno określają rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli oraz to, kto jest upoważniony do jej wykonania. Zatem jakie są obowiązkowe przeglądy i kontrole nieruchomości?

Raz na 5 lat należy przeprowadzić:

 • obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym,
 • kontrolę systemów klimatyzacji,
 • kontrolę instalacji odgromowej (jeśli jest wymagana i zamontowana),
 • generalny przegląd budynku.

Raz na rok należy wykonać:

 • kontrolę urządzeń związanych z ochroną środowiska (np. szamba, kolektory słoneczne, pompy ciepła),
 • przegląd instalacji gazowej,
 • obowiązkowy przegląd kominiarski przewodów: dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.

Natomiast przewody kominowe powinny być czyszczone przynajmniej:

 • raz na 3 miesiące w paleniskach opalanych paliwem stałym,
 • raz na 6 miesięcy w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Z kolei kontrolę kotłów należy wykonać przynajmniej:

 • raz na 2 lata, w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
 • raz na 4 lata, w przypadku kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności do 100 kW  oraz kotły opalane gazem.

Dodatkowo po 15 latach eksploatacji kotła ( obliczając od daty umieszczonej na tabliczce znamionowej), konieczne jest przeprowadzenie jednorazowej kontroli instalacji grzewczej.

Już na pierwszy rzut oka widać, że więcej obowiązków leży po stronie właścicieli domów jednorodzinnych. Wynika to z tego, że w przypadku mieszkań zadania kontrolne należą do zarządcy nieruchomości.

Warto również zwrócić uwagę na to, że właściciele domów energooszczędnych wyposażonych w pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną znajdują się lepszej sytuacji od właścicieli tradycyjnych nieruchomości. Bowiem w takich budynkach można całkowicie zrezygnować z kominów, w efekcie czego wyeliminuje się konieczność ich obowiązkowego przeglądu i czyszczenia.

Pozostałe obowiązki właściciela nieruchomości

Oczywiste jest to, że dbanie o stan techniczny domu lub mieszkania wpływa na bezpieczeństwo i komfort. Warto również pamiętać o tym, że właściciel domu musi dbać o wygląd estetyczny i otoczenie budynku. Mowa tu przede wszystkim o zadaniach takich jak:

 • uprzątanie błota, liści, śniegu z chodników tuż przy granicy posesji,
 • dbanie o stan elewacji (przykładowo urwany kawałek tynku, może uszkodzić czyjś samochód a odpowiedzialność za to może zostać przeniesiona na właściciela),
 • usuwanie (zagrażającego przechodniom) zalegającego śniegu, sopli lodu z dachu.

Jakie są konsekwencje nie wypełnienia obowiązków właściciela nieruchomości?

Konsekwencje nie wypełnienia obowiązków właściciela nieruchomości są zależne od konkretnej sytuacji. Przykładowo może to być kara grzywny lub pociągnięcie do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę np. gdy ktoś złamie nogę na chodniku przy naszej posesji z naszej winy.

W przypadku ubezpieczenia domu lub mieszkania może to być utrata części a nawet całości odszkodowania. Konieczne jest wówczas wskazanie przez ubezpieczyciela zależności między brakiem ważnego przeglądu technicznego budynku a powstaniem szkody. Jeżeli takie związku nie będzie, odszkodowanie zostanie wypłacone.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Wypełnianie obowiązków właściciela nieruchomości we właściwy sposób jest gwarancją większego komfortu i bezpieczeństwa domowników. Dzięki temu ubezpieczenie nieruchomości może być dopełnieniem pełnej ochrony.

Warto pamiętać również o tym, że za brak ważnych przeglądów technicznych nieruchomości można zapłacić mandat, a nawet utracić prawo do odszkodowania. Dlatego wszelkie dokumenty potwierdzające przeprowadzoną kontrolę powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Jeżeli chciałbyś poznać oferty na ubezpieczenie domu lub mieszkania zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.  Dopasujemy ochronę ubezpieczeniową do Twoich potrzeb i możliwości finansowych, tak by skutki nieprzewidzianych zdarzeń nie były Twoim zmartwieniem.

Źródło: TUZ Ubezpieczenia