Ubezpieczenie domu – od czego zależy wysokość składki?

Posiadanie własnego domu jest spełnieniem marzeń dla wielu z nas. Im większą ma dla nas wartość, tym bardziej obawiamy się o jego ewentualne zniszczenie. Statystyki pokazują, że z roku na rok co raz więcej osób decyduje się na zakup polisy ubezpieczeniowej, jednak wciąż wielu klientów przy wyborze ochrony zwraca uwagę na jej koszt. Co w takim razie wpływa na wysokość składki i ile kosztuje ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu – od czego zależy wysokość składki?

Nadal wiele osób poszukując najlepszej polisy ubezpieczenia domu zwraca uwagę przede wszystkim na to jaki będzie jej koszt. Niestety na rynku ubezpieczeń nie obowiązują standardowe składki, które ustalone byłyby z góry dla każdego potencjalnego klienta. Na ostateczną cenę ubezpieczenia domu ma wpływ wiele czynników, które można podzielić na trzy grupy:

 • informacje na temat przedmiotu ubezpieczenia, czyli domu,
 • dane dotyczące osoby ubezpieczającej daną nieruchomość,
 • budowa polisy ubezpieczeniowej, która ustalana jest indywidualnie z klientem ( w tym zakres).

Informacje na temat ubezpieczanej nieruchomości

Informacje na temat przedmiotu ubezpieczenia mają duży wpływ na wysokość ewentualnej składki. Poszukując oferty nie powinny nas zdziwić pytania dotyczące nieruchomości, która ma być objęta ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele najczęściej chcą uzyskać informacje o:

 • przybliżonej wartości nieruchomości,
 • roku budowy,
 • rodzaju zabudowy,
 • konstrukcji budynku (zazwyczaj z uwagi na łatwopalność konstrukcje drewniane będą determinowały wyższą składkę niż np. konstrukcja murowana),
 • fazie budowy nieruchomości – inne stawki obowiązują domy, które znajdują się w budowie a inne już wykończone nieruchomości,
 • tytule prawnym do domu,
 • podpiwniczeniu budynku,
 • powietrzni użytkowej domu,
 • zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych,
 • lokalizacji budynku (np. czy na danym terenie występowała powódź).

Nie bez powodu wśród pierwszych pytań pojawia się to dotyczące wartości nieruchomości. Ogólnie przyjmuje się, że wartość tą można podać  przybliżeniu. Jednak zalecane jest przeprowadzenie profesjonalnej wyceny na podstawie aktualnej wartości rynkowej. Z czego to wynika? Podając właściwą wycenę możemy uniknąć niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.  Ma to wpływ na potencjalne odszkodowanie, które może okazać się zbyt niskie lub nie współmierne do corocznie opłacanych składek za ubezpieczenie domu

Informacje na temat ubezpieczającego

Do kolejnej grupy czynników wpływających na wysokość składki za ubezpieczenie domu należą informacje o właścicielu nieruchomości. Ubezpieczyciele pytają zazwyczaj o następujące dane:

 • wiek osoby ubezpieczającej (wystarczy rok urodzenia),
 • ilość osób, które zamieszkują daną nieruchomość,
 • ilość osób nieletnich mieszkających w domu,
 • czy w ubezpieczanej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.

Konstrukcja polisy ubezpieczeniowej

Kolejnym aspektem wpływającym na wysokość składki są indywidualnie ustalane zapisy w budowie polisy ubezpieczenia domu. Można do nich zaliczyć między innymi:

 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (np. szkody, który mogły wystąpić w czasie trwania poprzedniej polisy),
 • rodzaj ryzyk, na które w szczególności może być narażony dom,
 • konieczność dokonania cesji praw z ubezpieczenia na rzecz banku w przypadku kredytu hipotecznego,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Potencjalny zakres ochrony, który przygotowywany jest w oparciu o potrzeby osoby ubezpieczającej może sprawić, że kwota składki rocznej może się bardzo różnić od innej oferty przygotowanej z tą samą sumą ubezpieczenia. Będzie to wynikało z indywidualnie dobranych warunków ochrony i preferencji ubezpieczającego. Jak wiadomo mniej zapłacimy za ubezpieczenie domu w podstawowym wariancie. W wersji podstawowej ubezpieczyciele zazwyczaj odpowiadają tylko za szkody powstałe w wyniku pożaru, kradzieży oraz efektów działania sił przyrody. Inaczej będzie kształtowała się składka jeżeli rozszerzymy polisę o konkretne grupy ryzyk, bowiem polisę można rozbudować o  dodatkową ochronę np.

 • ryzyko dewastacji,
 • ochronę szyb i elementów szklanych,
 • OC w życiu prywatnym,
 • pakiet Home assistance,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego.

Cena ubezpieczenia domu jest zależna od wielu wymienionych wyżej czynników i waha się zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jednak poszukując dobrze dobranej ochrony ubezpieczeniowej nie zawsze wartko kierować się tylko i wyłącznie ceną za polisę. Czasem może okazać się, że podstawowy wariant ubezpieczenia nie będzie wystarczający i nie pokryje kosztów naprawy poniesionych szkód.

Dobrze dopasowany zakres ubezpieczenia domu gwarantuje kompleksową ochronę w wielu sytuacjach. Chcąc poznać dostępne oferty zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.

Źródło: TUZ, OWU TU