UBEZPIECZENIA

MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Co to jest ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to polisa z której chętnie korzystają Polacy. Polisa zapewnia spokój i bezpieczeństwo w Twoim domu lub mieszkaniu na wypadek niespodziewanych zdarzeń.

Jaki jest zakres ochrony?

Ubezpieczenie domu lub mieszkania w swoim zakresie ma chronić budynek, lokal i znajdujące się tam przedmioty przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą, rabunkiem i włamaniem zgodnie z określonymi w umowie zdarzeniami. Polisa chroni m.in. przed takimi zdarzeniami losowymi jak pożar, powódź, zalanie, huragan, grad, uderzenie piorunu. W ramach polisy chronisz mury, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia oraz możesz skorzystać z licznych dodatków w postacie OC w życiu prywatnym i domowym assistance.

Co to są mury, ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia?

W polisie mieszkaniowej mogą pojawić się pojęcia, które mogą być nie do końca zrozumiałe. Ich znajomość pomoże jeszcze bardziej dobrać ochronę do swoich potrzeb i oczekiwań.

Mury oznaczają mieszkanie, lokal, budynek, który ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową.

Stałe elementy wyposażenia to wszystko to co wchodzi w skład wyposażenia wnętrza i są na stałe przytwierdzone do budynku. Są to m.in.:

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne
 • Instalacje grzewcze i elektryczne
 • Wbudowane meble
 • Zabudowa kuchenna, kominek
 • Alarmy, drzwi wejściowe, okna, pokrycia ścian, sufitów i podłóg
 • Instalacje przeciwpożarowe

Ruchomości domowe są w skrócie wszystkimi rzeczami, które należą do ubezpieczonego. Zaliczamy m.in.:

 • Meble, dywany
 • Sprzęt elektroniczny, AGD
 • Sprzęt sportowy i turystyczny
 • Laptopy, komputery, aparaty fotograficzne itd

Co to jest Assistance domowy?

Assistance domowy to pomoc fachowca w razie niespodziewanej awarii w domu lub mieszkaniu. Polisa oznacza, że za wykonaną usługę np. hydraulika, elektryka, szklarza itp. zapłaci Twój ubezpieczyciel. Oprócz tego w ramach ubezpieczenia możesz liczyć na pomoc w organizacji transportu rzeczy po szkodzie mieszkaniowej, pomoc informacyjną, zakwaterowanie zastępcze, dowóz leków i umówienie wizyty u lekarza. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Jakie są dodatki do ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach polisy mieszkaniowej oferują też różne dodatki, które mogą okazać się nieocenione podczas wystąpienia niespodziewanych zdarzeń. Najpopularniejsze dodatki to:

 • OC w życiu prywatnym (polisa chroni Cię przed konsekwencjami, gdy to Ty lub inni mieszkańcu domu lub mieszkania spowodują szkody osobom trzecim)
 • Assistance domowy (np. pomoc fachowca w razie awarii)
 • Ochrona prawna
 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie domu w budowie
 • Ubezpieczenie domku letniskowego
 • Ubezpieczenie garażu, roweru
 • Ubezpieczenie nagrobka

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem AllRisk a ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych?

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych obejmuje ochronę od ryzyk i zdarzeń, które są jasno określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dotyczy to m.in. pożaru, powodzi, eksplozji itp. Ubezpieczyciel natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie zostały opisane w OWU.

Ubezpieczenie AllRisk obejmuje odpowiedzialność za wszystkie powstałe szkody, z wyjątkiem tych, które są opisane w tzw. katalogu wyłączeń. Polisa uważana jest za kompleksową ochronę, która obejmuje często zdarzenia, które nie da się przewidzieć.