UBEZPIECZENIA

TURYSTYCZNE

Ubezpieczenie kosztów leczenia + Assistance

Co to jest ubezpieczenie KL?

Ubezpieczenie KL to wszystkie wydatki na świadczenia medyczne, jakie są gwarantowane przez ubezpieczenie turystyczne podczas zagranicznych wyjazdów. Koszty leczenia obejmują m.in. pomoc w szpitalu, zabiegi i operacje, wizyty lekarskie, opiekę lekarzy, leki, akcję ratunkową i transport medyczny. Za wszelką udzieloną pomoc zapłaci Twój ubezpieczyciel. W ubezpieczeniu kosztów leczenia szczególną uwagę trzeba zwrócić na sumy i zakres ochrony. Wszystkie szczegóły zawsze znajdują się w OWU.

Kiedy powinniśmy wykupić KL?

Ubezpieczenie turystyczne obejmujące KL powinno się wykupić nawet na krótki kilkudniowy wyjazd zagraniczny lub długie wakacje. Zawsze może dojść do niespodziewanego wypadku, który będzie wymagał profesjonalnej pomocy. Brak polisy oznacza, że za np. akcję ratowniczą, pomoc ambulatoryjną, operację trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Nie ma co ukrywać, że koszty mogą być bardzo wysokie. Warto więc zainwestować w kompleksowe ubezpieczenie turystyczne z kosztami leczenia.

Czy każda polisa zawiera koszty poszukiwania i ratownictwa?

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego prawie w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym jest taki sam. Każda polisa zawiera koszty poszukiwania i ratownictwa. Ubezpieczyciel ma za zadanie pokryć koszty, które są niezbędne do przywrócenia do zdrowia poszkodowanego aż do momentu kiedy będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Warto jednak szczególną uwagę zwracać na sumę i zakres ochrony.

Co z chorobami przewlekłymi?

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych definiuje „choroby przewlekłe” jako stan choroby, który charakteryzuje się długim i powolnym rozwojem. Do takich chorób można zaliczyć m.in. nowotwory, cukrzycę, choroby układu oddechowego i niedoczynność tarczycy.

Choroba przewlekła wymaga wykupienia dodatku do „standardowej” polisy turystycznej. W tym przypadku trzeba liczyć się ze zwyżką nawet o 300%. Pamiętaj, że podpisując ubezpieczenie turystyczne zwalniasz swoich lekarzy z tajemnicy lekarskiej. Ubezpieczyciel może więc spojrzeć do Twojej dokumentacji medycznej.

Co to jest karta EKUZ i co zapewnia?

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej Polacy mogą skorzystać z państwowej służby zdrowia na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju. Dokument ten potwierdza prawo do korzystania ze służby zdrowia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). EKUZ nie pokryje jednak kosztów leczenia w prywatnych placówkach oraz nie pokryje kosztów transportu medycznego do kraju, wizyt specjalistycznych i akcji ratunkowych.

Na jaki okres można wykupić ubezpieczenie KL?

Ubezpieczenie turystyczne obejmujące koszty leczenia obejmuje okres, który określony jest w umowie. Towarzystwa Ubezpieczeniowe dają możliwość wykupienie polisy turystycznej np. na 1 dzień, kilka tygodni, miesiąc. Wszystko zależy od Twoich indywidualnych preferencji. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie działa dopiero następnego dnia od zakupu. Ubezpieczyciele wskazują również „okres karencji”. Jest to czas, który musi upłynąć od daty aktywowania polisy zanim ochrona zacznie działać. W zależności od TU może wynosić od 2 do 7 dni.

Co oznacza Assistance w podróży?

Assistance w podróży może się przydać, gdy podczas zagranicznej podróży doszło m.in do poważnej awarii samochodu, choroby lub kradzieży bagażu i dokumentów. Assistance zapewnia pomoc ubezpieczyciela w różnych niespodziewanych wypadkach. Assistance zapewnia również pomoc informacyjną i może się przydać w poszukiwaniu np. odpowiedniej placówki medycznej, konsulatu itp. Pamiętaj jednak, że zakres Assistance może się różnić w zależności od wybranego wariantu ochrony i Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jak wykupić Assistance?

Assistance w podróży można wykupić jako dodatek do każdej polisy turystycznej. Szukając ubezpieczenia warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy dobiorą zakres ochrony dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Jak zgłosić szkodę za granicą?

Niespodziewany wypadek, szkoda za granicą i bariera językowa może być poważnym problemem. Chcesz zgłosić szkodę? Na polisie znajduje się numer telefonu pod który trzeba zadzwonić w nagłych przypadkach. Na infolinii możesz liczyć na pomoc informacyjną. Dostaniesz wskazówki m.in. jak postępować w razie wypadku, jak spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowe i jak skorzystać z pomocy lekarza. Ubezpieczyciel skontaktuje się z odpowiednimi służbami i poinformuje Cię jak skorzystać z pomocy.

Ubezpieczenie NNW i OC

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW w polisie turystycznej daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Pamiętaj, że wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia. Zakres i sumy oferowane w pakiecie z wycieczką mogą być na bardzo niskim poziomie. Warto więc sprawdzać wszystkie warunki zawarte w OWU.

Jaką ochronę zapewnia NNW?

Podczas zagranicznych podróży może dojść do niespodziewanego wypadku, gdzie oprócz kosztów leczenia nieocenione jest ubezpieczenie NNW. Taka polisa w pakiecie ubezpieczenia turystycznego gwarantuje odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu. Składka ubezpieczenia NNW nie jest wysoka. Warto zadbać o maksymalne sumy. W razie wypadku odszkodowanie obliczane jest procentowo od sumy ubezpieczenia.

Na jaką sumę warto wykupić NNW?

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest większe. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują polisę NNW np. w wysokości 20 tysięcy złotych. Jednak można podpisać umowę nawet na 100 tysięcy złotych. Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie na podstawie procentowych tabel. Złamana noga może wynosić 5% uszczerbku na zdrowiu. Przy polisie na 100 tysięcy zł będzie to 5 tysięcy zł, a przy 10 tysiącach będzie to tylko 500 zł. Warto więc zwracać uwagę na najwyższe sumy w polisie NNW.

Co to jest OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy to Ty wyrządziłeś szkodę innej osobie. OC w życiu prywatnym możesz kupić w ramach pakietu polisy turystycznej lub mieszkaniowej.

Jaki jest zakres ochrony OC?

Podczas zagranicznych wakacji lub nawet kilkudniowego wyjazdu możesz wyrządzić szkodę innej osobie, która może być bardzo kosztowna. Wybicie szyby, potrącenie kogoś na stoku lub uszkodzenie sprzętu sportowego oznacza, że poszkodowany może żądać od Ciebie odszkodowania. Polisa oznacza, że za wszystko zapłaci Twój ubezpieczyciel, a Ty możesz być spokojny o swoje finanse. Pamiętaj, że dokładny zakres ochrony OC znajduje się w OWU. Znajdziesz tam również tzw. „katalog wyłączeń”. Opisane są tam sytuacje, za które Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności.

Ubezpieczenie bagażu

Kiedy ubezpieczenie bagażu może się przydać?

Ubezpieczenie bagażu może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie podczas zagranicznego wyjazdu. Polisa gwarantuje pomoc, gdy Twój bagaż zaginął, został uszkodzony lub skradziony. Dzięki ubezpieczeniu możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Czym jest bagaż podróżny według ubezpieczyciela?

Bagaż według ubezpieczyciela to jest np. plecak, torba podróżna, waliza itp., z którą wybieramy się w podróż. Ubezpieczenie bagażu może się przydać, gdy na zagraniczny wyjazd bierzemy ze sobą np. laptop lub inne drogi sprzęt. Ogólnie mówiąc ochroną ubezpieczeniową obejmujesz wszystko to co znajdzie się w Twojej walizce lub plecaku. Przed podpisaniem umowy warto jednak dokładnie sprawdzić OWU.

Jaki jest zakres ochrony?

Zakres ochrony jest bardzo szeroki w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Odszkodowanie można zwykle uzyskać, gdy Twój bagaż zostanie skradziony, zniszczony lub uszkodzony np. na lotnisku, porcie, hotelu lub podczas wycieczki organizowanej przez touroperatora. Zakres ochrony możesz dostosować do swoich oczekiwań. Pamiętaj, że ubezpieczając bagaż, polisa zacznie działać dopiero następnego dnia po opłaceniu składki i nie zawsze sprzęt sportowy może zostać objęty ochroną.

Na jaką sumę warto ubezpieczać bagaż?

Ustalając sumę ubezpieczenia musisz sam dokładnie przemyśleć ile warta jest zawartość Twojej walizki. Cena polisy zależeć będzie od wartości bagażu i kierunku podróży. Daleka podróż to często duże ryzyko, co oznacza wyższą składkę.

Jakie są obowiązki ubezpieczającego?

Posiadanie ubezpieczenia nie zwalnia Cię z pilnowania bagażu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci Ci odszkodowania, gdy do utraty bagażu doszło z Twojej winy lub zagapienie lub niedopilnowania. W Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) znajdziesz wszystkie zapisy gdzie jasno określone jest za co ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Ubezpieczyciel również nie obejmuje ochroną takich przedmiotów jak klucze, dokumenty, kosztowności, zegarki, antyki, lekarstwa itd. Pamiętaj, że musisz zadbać o odpowiednie zabezpieczenie bagażu.