UBEZPIECZENIA

DLA FIRM

Kto powinien zadbać o ubezpieczenie firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze niesie za sobą pewnego rodzaju ryzyko. Różne nieprzewidziane zdarzenia i wypadki mogą doprowadzić do poważnych strat finansowych, utraty płynności finansowej lub upadku firmy. Ubezpieczenie firmy powinno zainteresować każdego właściciela prowadzącego biznes lub wykonującego określony zawód (np. przewoźnik).

Jak obliczana jest składka?

Składka ubezpieczenia firmy obliczana jest na podstawie wybranego zakresu ochrony, sum ubezpieczenia oraz profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkie najważniejsze zapisy znajdują się w OWU i można znaleźć tam informacje o sposobie i systemie oszacowania wartości szkód, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz stosowanych w umowie franszyz i udziałów własnych. Składka ubezpieczenia firmy jest obliczana indywidualnie dlatego składki obliczana będzie na podstawie Twoich potrzeb i oczekiwań co do ochrony ubezpieczeniowej.

Jak obliczana jest składka?

Składka ubezpieczenia firmy obliczana jest na podstawie wybranego zakresu ochrony, sum ubezpieczenia oraz profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkie najważniejsze zapisy znajdują się w OWU i można znaleźć tam informacje o sposobie i systemie oszacowania wartości szkód, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz stosowanych w umowie franszyz i udziałów własnych. Składka ubezpieczenia firmy jest obliczana indywidualnie dlatego składki obliczana będzie na podstawie Twoich potrzeb i oczekiwań co do ochrony ubezpieczeniowej.

  • Ubezpieczenia mienia firmy
  • Ubezpieczenia OC
  • Ubezpieczenia NNW pracowników
  • Assistance dla firm
  • Pomocy prawnej