Jak ubezpieczyć nagrobek?

17Nikt z nas nie chce się martwić o to, że nagrobek naszych bliskich zostanie zniszczony. Jednak tego typu sytuacje się zdarzają. Kradzieże i zniszczenia spowodowane wandalizmem, a także zjawiska naturalne, powodują znaczne szkody. Niestety wynikające z tego konsekwencje finansowe w mogą być ogromne. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie nagrobka.

Jak zawrzeć ubezpieczenie nagrobka?

Od wielu już lat oferty dostępne na rynku umożliwiają ubezpieczenie nagrobka. Zazwyczaj można to zrobić w ramach ubezpieczenia domu lub jako osobny produkt. Co więcej, miejsce pochówku możemy ubezpieczyć także w ramach trwającej już umowy – jako jej rozszerzenie.

Polisa najczęściej obejmuje ochroną grobowiec lub tradycyjny nagrobek, składający się z płyty umieszczonej na cokole oraz tablicę z napisami, a także rzeźby i inne elementy ozdobne. Przedmiot ubezpieczenia może również stanowić ławeczka znajdująca się przy nagrobku lub nawierzchnia dookoła niego.

Ubezpieczenie nagrobka – jak działa ochrona?

Większość dostępnych na rynku produktów chroni przed szkodami powstałymi w wyniku takich zdarzeń jak powódź, opady deszczu i śniegu, huragan, upadek drzew i masztów, trzęsienie ziemi lub uderzenie pojazdu. Odszkodowanie można również uzyskać w razie dewastacji nagrobka lub kradzieży elementów, które są do niego przymocowane (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez ich uszkodzenia lub bez użycia narzędzi). Ubezpieczyciele nie odpowiadają zazwyczaj za szkody powstałe wskutek:

  • osuwania się lub zapadania się ziemi,
  • zabrudzenia, opalenia, wylania wosku,
  • działalności Zarządów Cmentarzy, firm pogrzebowych, kamieniarskich,
  • działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów

Co ważne nagrobek można ubezpieczyć także w formule all risks. Rozwiązanie to pozwala objąć ochroną ubezpieczeniową od wszystkich możliwych zdarzeń. Przykładowo, pieniądze można otrzymać za szkodę, która powstanie wskutek przewrócenia się ogrodzenia lub sąsiedniego nagrobka, oraz gdy pęknie wazon w podczas mrozu lub gdy szkodę spowoduje zwierzę. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można znaleźć zapisy dotyczące sytuacji, za które ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał – są to tzw. wyłączenia. Najczęściej dotyczą one szkód powstałych w następstwie zapadania się ziemi związanej z prowadzanymi robotami ziemnymi.

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Na wysokość składki za ubezpieczenie nagrobka wpływa nie tylko jego wartość i lokalizacja, ale też wybrany zakres ubezpieczenia. Przykładowo za nagrobek wart ok. 5000 zł można zapłacić 60- 70 zł, natomiast średnia cena tego typu produktów wynosi około 100- 120 zł. Jak widać kwoty te stanowią niewielki wydatek w stosunku do kosztów, jakie można ponieść, gdy konieczna będzie naprawa zniszczonego nagrobka.

Jeśli chcesz poznać szczegółowe oferty ubezpieczenia nagrobka zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Dzięki ich doświadczeniu zyskasz ochronę ubezpieczeniową, jakiej potrzebujesz.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU