Ubezpieczenie turystyczne – kompleksowa ochrona przed podróżą

W tym roku wakacje mogą być wyjątkowe, chociażby z uwagi na nadal panujące obostrzenia w wielu krajach Europy. Mimo tego, że warunki do podróżowania są nieco gorsze niż rok temu wiele osób zdecyduje się na spędzenie urlopu jednak za granicą. Dlatego przed wyruszeniem w drogę warto upewnić się, że mamy właściwie dobraną polisę turystyczną.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego?

Podróże zapewniają wiele niezwykłych wrażeń i emocji. Jednak, by wyjazd wspominać miło warto zadbać o dobrze dopasowaną polisę podróżną. Ubezpieczenie turystyczne z właściwie dobranym zakresem ochrony może być przydatnym wsparciem w razie nieprzewidzianych zdarzeń  podczas podróży. Kiedy zatem polisa na wakacje może okazać się pomocna?

Zazwyczaj polisa turystyczna zadziała w momencie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance ubezpieczyciel pokryje koszty m.in.:

  • badań i zabiegów ambulatoryjnych,
  • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
  • hospitalizacji – jeżeli będzie trwała dłużej niż 7 dni ubezpieczyciele może również pokryć koszty podróży i zakwaterowania osoby towarzyszącej,
  • leczenia stomatologicznego, jeżeli występują ostre stany zapalne lub bólowe,
  • transport osoby ubezpieczonej między placówkami medycznymi,
  • poszukiwań i ratownictwa,
  • opieki nad dziećmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji osoby ubezpieczonej.

W tamach polisy podróżnej udzielana jest również ochrona na wypadek wyrządzenia szkód finansowych osobie trzeciej. Podsiadając wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę finansową poszkodowanej osobie.

Z uwagi na to, że ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj jest zawierane w formie pakietu ochronę można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie NNW. Jest to doskonałe zabezpieczenie finansowe na wypadek trwałego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu, który może się zdarzyć podczas pobytu za granicą.

Polisa turystyczna może również okazać się przydatna w sytuacji, w której nasz bagaż się zgubi na dłuższy czas. Wówczas ubezpieczyciel zwróci wydatki, które zostaną poniesione na zakup np. niezbędnych środków higieny osobistej, leków oraz artykułów spożywczych.

Zakres ochrony  może być także rozszerzony o  ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z uczestnictwa z wyjazdu lub jego skrócenia. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko w ściśle określonych okolicznościach takich jak np. choroba bliskiej osoby lub śmierć członka rodziny.

Co ważne ubezpieczyciele dają możliwość zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka tj.:

  • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
  • uprawianie sportów,
  • choroby przewlekłe.

Polisa na wakacje jest tak zbudowana, że daje możliwość dobrania ochrony do indywidualnych potrzeb każdego z nas. Jednak, by zrobić to dobrze konieczne jest zapoznanie się zakresem oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Wówczas nic nas nie zaskoczy podczas urlopu.

Wybierając się w samodzielnie zorganizowaną podróż warto jest zadbać o dobre ubezpieczenie turystyczne, tak by żadne przykre niespodzianki nie popsuły długo wyczekiwanego urlopu. Jeżeli nie jesteś pewny jaki zakres polisy turystycznej będzie dla Ciebie najlepszy skontaktuj się z naszymi Ekspertami. Dobierzemy ochronę dopasowaną do Twoich potrzeb, tak byś czuł się bezpiecznie podczas podróży.

Źródło: OWU TU