Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, co prawda nie jest obowiązkowe, ale jego brak znacznie obniża wizerunek firmy. Ponadto tego rodzaju polisa jest w zdecydowanej większości wymagana przez klientów, którzy korzystają z tego rodzaju usług.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika chroni od następstw wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas transportu towarów. Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają wachlarz ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Polisy oferowane są dla przewoźników świadczących usługi na terenie Polski, oraz poza jej granicami.

Dlaczego polisa OCP jest tak ważna?

Ponieważ gwarantuje bezpieczeństwo zarówno samego kierowcy jak i towarów, które przewozi.

Jak uzyskać ubezpieczenie OCP?

Aby uzyskać ubezpieczenie OCP, należy zawrzeć stosowną umowę z zakładem ubezpieczeń.  Okres umowy trwa zazwyczaj 12 miesięcy.  Ochrona ubezpieczeniowa, to nic innego, jak przeniesienie odpowiedzialności finansowej na zakład ubezpieczeń w momencie, kiedy przewodnik nie wykona, lub nienależycie wykona zadanie polegającego na transporcie dóbr. Transport ten musi wynikać z umowy pomiędzy klientem a danym  przewodnikiem. Takie sytuacje opisane są szczegółowo w warunkach ogólnych umowy, regulowane są zaś ściśle przez Kodeks cywilny, ustawy Prawa przewozowego i akty wykonawcze oraz Konwencję o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

Jaki zakres ochrony powinno zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Polisa OCP gwarantuje bezpieczeństwo przed następstwami zdarzeń, takich jak: kradzież towaru, zniszczenie lub uszkodzenie dóbr w wyniku wypadków komunikacyjnych, awarii pojazdu, czy opóźnienia w dostawie. Oczywiście jest to zarys ogólny zakresu ochrony – można go odpowiednio  rozszerzyć w oparciu o indywidualny profil firmy.

Ewidentny błąd kierowcy również pod ochroną

Ochrona wynikająca z polisy zawsze jest pod określonymi warunkami. Aby ochrona odpowiednio „działała”, trzeba dostosować się do warunków ogólnych umowy. Należy pamiętać, że będąc pod ochroną ubezpieczeniową  przejmujemy na siebie również pewnego rodzaju obowiązki. Niedostosowanie się do nich, może skutkować odmową lub zaniżeniem odszkodowania. Jednakże istnieją również takie oferty ubezpieczenia OCP, które przewidują sytuacje, kiedy do szkody doszło z powodu błędów spedytora, lub z powodu błędów kierowcy. Warto dopytać o takie sytuacje podpisując umowę z zakładem ubezpieczeń.

Eksperci SuperUbezpieczenia.pl przypominają, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które będą zgodne z profilem Twojej firmy. Zadzwoń, pod numer +48 720 221 221, aby dowiedzieć się jaki zakres  ochrony powinna mieć właśnie Twoja firma.