Ubezpieczenie na raka Best Doctors

Rosnące ryzyko zapadania na nowotwory powinno być wystarczającym argumentem na to, by wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Chorzy na raka, martwią się nie tylko o swoje zdrowie, ale też od byt rodziny. U większości chorych kobiet emocje i strach związany z rozłąką z dziećmi są niekiedy większe niż strach przed samą chorobą. Warto więc posiadać środki na walkę z rakiem już od momentu wykrycia choroby. Ubezpieczenie na raka Best Doctors zapewnia pomoc w walce z chorobą.

Ubezpieczenie Best Doctors umożliwia najskuteczniejszą i najlepszą na rynku metodę leczenia zdiagnozowanej choroby

Best Doctors zaproponuje osobie zmagającej się chorobą nowotworową trzy do wyboru spośród najlepszych (zgodnie z drugą opinią medyczną), najskuteczniejszą i najlepszą metodę leczenia zdiagnozowanej choroby.

Leczenie nowotworu tu liczy się czas!

Media społecznościowe są dowodem na to, jak w przypadku wykrycia choroby ważne są środki na podjęcie leczenia. Różnego rodzaju zbiórki, kwesty, koncerty charytatywne – przynoszą skutek – ale potrzeba na to wiele czasu. W chorobie to czas jest głównym wyznaczeniem powrotu do zdrowia, a wiadomo, że walka z nim nie zawsze jest łatwa. Polisa Best Doctors gwarantuje ogromne wsparcie finansowe natychmiast po wykryciu raka, dając tym samym większe szanse na szybki powrót do zdrowia.

Choroba nowotworowa wzbudza ogromne emocje

Emocje towarzyszące chorobie są zazwyczaj ogromne. Strach i lęk przed śmiercią, strach przed bólem, rozłąka z najbliższymi. Bardzo często kobiety u których zdiagnozowano nowotwór mają ogromne poczucie lęku o byt swojej rodziny. Często nie chodzi o zabezpieczenie materialne, ale też o wychowanie dzieci ich bezpieczeństwo, obowiązek nauki itd. Kobiety też tęsknią za dziećmi, a wiadomo, że stan emocjonalny podczas tak ciężkiej choroby jak nowotwór jest bardzo ważny.

Ubezpieczenie Best Doctors co wyróżnia polisę na rynku?

Ubezpieczenie Best Doctors jest to polisa przeznaczona na leczenie osoby zmagającej się z chorobą nowotworową. Warunki, zakres ochrony i szerokość oferty polisy Best Doctors wyróżnia się od innych polis medycznych. Czym? Chociażby sumą ubezpieczenia. Best Doctors oferuje bowiem zorganizowanie i pokrycie kosztów leczenia w zagranicznych placówkach medycznych do 1 mln euro w roku polisowym, 2 mln euro w trakcie całego życia osoby ubezpieczonej po upływie pierwszego roku polisowego. Osoba chora otrzymuje 100 euro na każdy dzień hospitalizacji, ubezpieczyciel pokrywa również koszty powrotu do domu po zakończonym leczeniu, a także zakup leków po powrocie do Polski do łącznej wysokości 50 tys. euro. Ponadto ubezpieczyciel pokrywa koszty zakwaterowania chorego oraz osoby towarzyszącej – co ważne rezerwacja dotyczy noclegu w pokoju 2-osobowym o standardzie trzy lub czterogwiazdkowym. Hotel w którym najbliżsi chorego spędzą czas, nie jest oddalony więcej niż 10 km od szpitala.

Jakie inne koszty pokrywa ubezpieczyciel?

Koszty ponoszone przez zakład ubezpieczeń są podstawą odpowiedniej ochrony. Koszty jakie ponosi ubezpieczyciel dotyczą min.: pobytu w szpitalu (zakwaterowania, wyżywienia), opieki anestezjologicznej i znieczulenia, przeprowadzenia operacji i opieki pooperacyjna, pobytu w szpitalu dawcy w przypadku przeszczepu, chemioterapii, radioterapii, leków i środków opatrunkowych użytych podczas hospitalizacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, tłumacza, itp. W związku z wysoką sumą ubezpieczenia polisa daje możliwość weryfikacji postawionej diagnozy – wydanie drugiej opinii medycznej. Ubezpieczenie daje również możliwość leczenia się u światowej klasy ekspertów, dotarcia do najlepszych i najnowocześniejszych metod leczenia choroby.
 
Mając na uwadze czas i środki na leczenie, które w zdiagnozowaniu raka są podstawowymi czynnikami powrotu do zdrowia, warto zainwestować w ubezpieczenie na raka Best Doctors, które umożliwia leczenie za granicą w razie ciężkiej choroby lub zabiegu – do 2 mln euro w okresie ubezpieczenia.