Ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy

Każdy z nas kto posiada własne mieszkania lub własny dom chce jak najlepiej go chronić. Ostatnie ulewne deszcze spowodowały w zachodniej Polsce ogromne straty materialne. Dla przykładu w Zielonej Górze zalanych zostało wiele domów, piwnic, garaży itp. Odpowiednie ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy spowoduje, ze  można otrzymać od ubezpieczyciela odpowiednie odszkodowanie, które pozwoli nam odbudować i naprawić zniszczony przez żywioł dobytek.

Zalania spowodowane przez  deszcze nawalne

Nieruchomości bardzo często stanowią najważniejszy dobytek  naszego życia, dlatego większość Polaków coraz częściej sięga po ochronę w postaci polisy mieszkaniowej. „Szkody wężykowe” to najczęstsze szkody występujące w budynkach o wielu kondygnacjach. Zalanie sąsiada może doprowadzić do dużych konsekwencji finansowych. Natomiast właściciele domów lub mieszkań na niższych kondygnacjach lub parterach mają inne powody do zmartwień, szczególnie kiedy pogoda nie rozpieszcza, a deszcze nawalne regularnie niszczą nasz dobytek.

Co to jest deszcz nawalny?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ubezpieczyciele stosują definicję deszczu nawalnego, która zazwyczaj brzmi: „Za deszcz nawalny uważa się opad potwierdzony przez IMiGW, o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez niego skali; w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub bezpośrednim sąsiedztwie”.

Piwnice: Częste „ofiary” nawalnych deszczów

Piwnice to miejsca, w których najczęściej przechowujemy słoiki, narzędzia, rowery i odzież. Często znajdują się tam też przedmioty o dużej wartości. Zalana piwnica może oznaczać, że przedmioty które w niej trzymamy mogą ulec  zniszczeniu. Dlatego jeśli decydujemy się na ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy musimy mieć pewność, że nasze ubezpieczenie obejmuje również ochroną piwnice, garaże, czy inne pomieszczenia, których jesteśmy właścicielami i które chcemy ubezpieczyć .

Ubezpieczenie mieszkania może przybierać wiele form

Wygląd polisy mieszkaniowej zależy przede wszystkim od naszych indywidulanych potrzeb. To od nas zależy czy chcemy ubezpieczyć tylko mury, czy w skład ochrony ubezpieczyciela mają wchodzić również ruchomości znajdujące się wewnątrz. Od nas tez zależy czy ochrona ma zostać objęte ubezpieczenie piwnicy, garażu, altan, tarasów itp., itd. Należy zwrócić uwagę, że w większości ofert towarzystw ubezpieczeniowych piwnice zazwyczaj wchodzą w skład polisy mieszkaniowej, ale lepiej sprawdzić zakres ze względu różnorodność ofert na rynku ubezpieczeń.

OWU – najważniejsza części polisy mieszkaniowej

W związku z powyższym należy zawsze przed podpisaniem dokładnie czytać warunki na podstawie których ubezpieczyciel chroni nasz dobytek. W przypadku szkód spowodowanych przez wodę, szczególnie wczytujemy się w tak zwane „klauzule wężykowe”, zwracamy również uwagę na to, czy polisa posiada rozszerzenie na wypadek powodzi – jeśli nasz dom znajduje się nieopodal akwenu wodnego, lub też ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe na skutek cofnięcia się wody z kanalizacji, co jest szczególnie ważne, gdyż szkody związane z zalaniem często oznaczają poważne konsekwencje finansowe.

Anomalie pogodowe zdarzają się coraz częściej – trudno jest zabezpieczyć się na wypadek trąby powietrznej lub gwałtownych opadów

Działanie wody może mieć fatalne skutki. Przekonują się o tym co jakiś czas mieszkańcy wielu terenów przez które przechodzą burze z opadami nawalnymi, nawałnicami, gradobiciem, itd. ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy może więc  okazać się nieocenione, gdyż w ten sposób zyskujemy szeroką ochronę obejmującą skutki intensywnych opadów.

Kupując polisę mieszkaniową szczególną uwagę trzeba zwrócić na:

  • Zakres ochrony,
  • Sumę ubezpieczenia,
  • Katalog wyłączeń,
  • Wartość odtworzeniowa lub wartość rzeczywista.

Zadbaj o kompleksowe ubezpieczenie mieszkania od skutków ulewy. Skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy doradzą jaką polisę wybrać. Skontaktuj się z nami pod numerem +48 720 221 221 lub wejdź na www.superubezpieczenia.pl.