Ubezpieczenie do pracy za granicą: Holandia

Co roku podczas wakacji wiele osób wybiera zamiast odpoczynku pracę sezonową. Najczęściej w celach zarobkowych jeździmy do Niemiec, Francji czy Holandii. Należy pamiętać, że posiadając EKUZ w razie choroby czy wypadku korzystać będziemy mogli tylko z opieki medycznej publicznej. Karta nie obejmuje również ubezpieczenia kosztów transportu.

Warto wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczeń turystycznych (OWU) rozszerzają definicję „pracy fizycznej”, podkreślając fakt, że zwiększa ona ryzyko powstania szkody, szczególnie gdy temat dotyczy ciężkiej pracy fizycznej. Ciężka praca fizyczna to dla ubezpieczyciela praca.

EKUZ i indywidulane ubezpieczenie turystyczne niezbędne podczas sezonowych prac w Holandii

Osoby, które planują prace zarobkową podczas wakacji, powinny zadbać nie tylko o wyrobienie Europejskiej karty Ubezpieczenia Społecznego, ale również o indywidualne ubezpieczenie turystyczne z przeznaczeniem dla osób, które zamierzają pracować fizycznie. Specjaliści z SuperUbezpieczenia podkreślają jak ważny jest to zapis w polisie. Należy również zwrócić uwagę, że w Towarzystwach Ubezpieczeniowych różnie podchodzi się do definicji „pracy fizycznej”.

Opieka zdrowotna w Holandii

Należy dodać, że w Holandii płatna jest opieka stomatologiczna. W przypadku konieczności transportu medycznego na terenie Holandii, należy zapłacić za część kosztów transportu medycznego na terytorium Holandii. Eksperci zwracają uwagę na fakt, iż ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest podstawowym obowiązkiem dla każdej osoby tam pracującej. Pracując choćby sezonowo przy zbiorze tulipanów – należy opłacać ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeśli posiadamy ubezpieczenie w Polsce.
 
Poczucie bezpieczeństwa zapewni osobom wyjeżdzającym do pracy za granicę posiadanie zarówno EKUZ jak i indywidualnego ubezpieczenia turystycznego z opcją rozszerzenia „praca fizyczna” – oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że jedziemy z zamiarem zarobkowania w charakterze pracownika fizycznego.
 
Eksperci z SupeUbezpieczenia.pl służą radą przy doborze odpowiedniej ochrony. Kwestie definicji, zakresu, ceny czy odpowiednich rozszerzeń ochrony wyjaśnią każdej osobie zainteresowanej pracą na terenie Holandii.