Ubezpieczenie dla narciarza wyjeżdżającego za granicę

Część osób wyjeżdżających na narty wybiera się za granice Polski. Bardzo częsty wybieramy Włochy, Francję czy Słowację. Należy pamiętać, że podczas uprawiania sportów zimowych można narazić się na różnego rodzaju kontuzje. Przypominajmy, co powinno zawierać odpowiednio dobrane ubezpieczenie dla narciarza.

Polisa turystyczna dla osób wybierających się na zimowe szaleństwa musi zawierać niezbędne elementy, takie jak ubezpieczenie kosztów leczenie, OC, czy koszty transportu medycznego. Uprawianie narciarstwa to bardzo kontuzyjne hobby, a koszty ratownictwa nic nie kosztują tylko w naszym kraju. Należy opamiętać, że na terenie większości krajów obowiązek pokrycia kosztów akcji ratowniczej lub poszukiwawczej ciąży na poszkodowanym lub poszukiwanym.

Co powinna zawierać odpowiednio dobrane ubezpieczenie dla narciarza?

Wyjeżdżając za granicę najważniejsze jest ubezpieczenie kosztów leczenia. W krajach Unii Europejskiej, możemy korzystać z EKUZ, jednak należy pamiętać, że pomoc medyczna udzielana jest na takich samych zasadach jakie obowiązują w danym państwie. W związku z tym możemy dopłacić do wizyty lekarskiej, lub do pobytu w szpitalu. Indywidualne ubezpieczenie dla narciarza powinno zatem obejmować:

  • Koszty leczenia. To zwrot kosztów leczenia związanych z pobytem w szpitalu, czy ambulatorium. Koszty leczenia gwarantują dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych.
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – to gwarancja wypłaty pieniędzy w sytuacji, gdy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uzyskana kwota odszkodowania pozwoli opłacić dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne, zasili budżet w przypadku ograniczenia możliwości wykonywania pracy.
  • Ochrona assistance – np. całodobowy dyżur telefoniczny, transport ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, powrót do kraju, pobyt i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży, transport osoby wezwanej do Ubezpieczonego, kierowca zastępczy.
  • Koszty poszukiwań i ratownictwa- zorganizowanie i pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa. To bardzo ważna części polisy turystycznej dla osób, które zamierzają poddać się zimowym szaleństwom w górach.
  • Odpowiedzialność cywilną (OC) – pokrycie kosztów związanych z np. zniszczeniem sprzętu, kosztami leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej z naszej winy. Wystarczy niechcąco zajechać komuś drogę na stoku, by zniszczyć czyjś sprzęt.
  • Ubezpieczenie sprzętu – odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu narciarskiego.

Czytaj OWU

Warto uważnie przeczytać warunki, ponieważ w przypadku niektórych polis ubezpieczyciel wypłaca nam także odszkodowanie za utracone korzyści wynikające z niemożności podjęcia pracy lub prowadzenia własnej działalności.

Piłeś? Nie szosuj

Prawo do ubezpieczenia możemy jednak utracić. Większość polis zawiera zapis wykluczający możliwość wypłaty lub wykonania świadczeń, jeśli w trakcie uprawiania sportu znajdujemy się pod wpływem środków odurzających, w tym alkoholu.