Polisa dla kierowców w przypadku zachorowania na koronawirusa

Z powodu walki z koronawirusem w wielu państwach Europy wprowadzono obostrzenia w przemieszczaniu się np. przywracając kontrole na granicach. Niestety zmiany te spowodowały, że kierowcy zawodowi znaleźli się w bardo trudnej sytuacji. Długie kolejki na przejściach granicznych powodują wydłużenie czasu pracy, ale przede wszystkim pojawia się strach o własne zdrowie. Wielu kierowców zawodowych posiada ubezpieczenie kosztów leczenia czy jednak polisa na wyjazd do pracy zadziała w czasach panującej epidemii?

Ubezpieczenie kosztów leczenia – zakres

Ubezpieczenie na czas wyjazdu do pracy zapewnia kierowcom zawodowym ochronę przed skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztami leczenia poza granicami kraju, które mogą być bardzo wysokie. W zakres polisy wchodzi także odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim. Szczególnie istotne jest to, że wielu ubezpieczycieli w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w razie potrzeby zapewnia usługi zdalnych konsultacji medycznych w języku polskim. W aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej może okazać się to bardzo przydatne dla wielu kierowców zawodowych.

Ubezpieczenie dla kierowców zawodowych w przypadku zachorowania na koronawirusa

Z powodu rozprzestrzenienia się na całym świecie wirusa SARS-CoV-2 WHO nazwało aktualną sytuację pandemią. Niestety niektórzy ubezpieczyciele posiadają standardowe wyłączenia w OWU kosztów leczenia spowodowane epidemią koronawirusa. Jak to wygląda w praktyce? Zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za zachorowanie na COVID-19 w sytuacji, w której wyjazd odbywał się już po ogłoszeniu pandemii. Część ubezpieczycieli udziela ochrony w przypadku zachorowania na koronawirusa tylko tym klientom, którzy polisę wykupili przed wybuchem epidemii i obecnie przybywają za granicą.
Zdarza się jednak, że towarzystwo ubezpieczeń mimo panujących warunków epidemiologicznych rozszerza swój zakres ochrony o zdarzenia związane z zachorowaniem na koronawirusa. Wówczas ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i usług assiatance w przypadku pozytywnego testu na COVID-19. Górną granicę odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej stanowić będzie suma ubezpieczenia wskazana w polisie kosztów leczenia.

Dla przykładu:

Roczna polisa- obejmująca zachorowanie na koronowairusa –  dla kierowcy 45-letniego z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia na terenie Europy i krajów Basenu Morza Śródziemnego – 800 000 zł, Assistancem Premium – 800 000 zł, NNW – 60 000 zł i Odpowiedzialnością Cywilną – 150 000 zł kosztuje ok. 800 zł (oczywiście składka ustalana jest indywidualnie i może się różnić od podanej kwoty).

Jeżeli chcesz upewnić się, że Twoje ubezpieczenie kosztów leczenia dla kierowców zawodowych będzie działało w sytuacji zachorowania na koronawirusa lub wykupić takie ubezpieczenie – skontaktuj się z naszymi Ekspertami. Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb, tak byś czuł się bezpiecznie w drodze.

Źródło: OWU TU