Ubezpiecz swój dom nie tylko przed pożarem

Jeżeli w najbliższym czasie nie pojawią się regularne opadu deszczu latem będzie nas czekała ogromna susza. Już dziś panują niezwykle sprzyjające warunki do zaprószenia ognia. To powoduje, że w jednej chwili możemy stracić cenne zasoby przyrodnicze, uprawy ale też i własne domy. Chyba jak nigdy wcześniej warto jest zadbać o dobre ubezpieczenie swojego dobytku.

Możliwe zagrożenia

Własny dom lub mieszkanie stanowi niezwykle cenny element majątku każdej rodziny i przede wszystkim daje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tak istotne jest, by zadbać o właściwą ochronę ubezpieczeniową swojego dobytku. W przypadku drobnych szkód takich jak urwana przez wiatr rynna lub zamarznięcie instalacji wodnej koszty usunięcia zniszczeń są stosunkowo niskie ale w momencie zalania mieszkania wydatki mogą okazać się dosyć duże, szczególnie jeśli pod nami mieszka sąsiad. W najgorszej sytuacji znajdują się jednak osoby, które na skutek pożaru lub wybuchu instalacji gazowej tracą cały swój majątek. W przypadku braku polisy muszą liczyć na pomoc innych.

Rośnie liczba interwencji strażaków

Rośnie liczba interwencji strażaków dotyczących gaszenia pożarów w domach lub mieszkaniach. Ich najczęstszą przyczyną jest wadliwe działanie pieców oraz nieostrożność ludzka polegająca np. na pozostawieniu włączonego żelazka czy niedopałka papierosa. Zdarza się również, że przyczyną pożaru jest zapalenie się sadzy w przewodzie kominowym, który powinien być regularnie czyszczony. Warto pamiętać o tym, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia bardzo często możemy znaleźć zapis mówiący o tym, że niewykonanie obowiązkowych przeglądów może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela lub odmową wypłaty odszkodowanie jeżeli miało to wpływ na rozmiar lub powstanie szkody. Co ważne w czasach pandemii koronawirusa wielu ubezpieczycieli z uwagi na ryzyko zakażenia odstąpiło od wymogu wykonania przeglądów, które miały zostać wykonane w czasie epidemii.

Od czego jeszcze chroni ubezpieczenie domu lub mieszkania?

W dobie panującej suszy częściej mogą również występować spadki i wzrosty napięcia, na skutek których domowy sprzęt elektroniczny może ulec zniszczeniu. W przypadku zakupu ubezpieczenia należy zwrócić uwagę czy wybrana oferta ubezpieczenia ma swoim zakresie ryzyko przepięcia i w jaki sposób zdefiniowane jest ono w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczenie domu lub mieszkania to także możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową ruchomości domowych od ryzyka kradzieży.
Dom to nie tylko mury i dobytek, ale też i nasza rodzina. Warto pamiętać o tym, że my również możemy wyrządzić szkodę osobie trzeciej np. w sytuacji w której z balkonu spadnie nam doniczka lub pies wybiegnie pod koła nadjeżdżającego auta. W takich przypadkach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może okazać się doskonałym zabezpieczeniem.

Jak wygląda wycena majątku w przypadku ubezpieczenia domu lub mieszkania?

W przypadku ubezpieczenia domu lub mieszkania konieczna jest wycena majątku. To na podstawie określonych w umowie sum ubezpieczenia ubezpieczyciele dokonują kalkulacji składki. Jeżeli jednak sumy będą zbyt niskie odszkodowanie nie zrekompensuje poniesionych strat. Dlatego tak ważne jest dokładne oszacowanie wartości swojego dobytku. Zakłady ubezpieczeń dają możliwość objęcia ochroną nie tylko budynku lub mieszkania ale także stałych elementów, które stanowią wykończenie lub wyposażenie domu. Opcjonalnie możemy również ubezpieczyć ruchomości domowe, sprzęt elektroniczny, meble, sprzęt ogrodniczy czy nawet anteny satelitarne. Do ochrony możemy również włączyć budynki gospodarcze, garaż, wyposażenie posesji lub ogrodzenie. W przypadku trudności z oszacowaniem wartości posiadanego majątku warto skontaktować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Przed ostatecznym wyborem ubezpieczenia konieczne jest sprawdzenie za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał. Przed zakupem polisy należy zapoznać się dokładnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. To w OWU znajdziemy szczegółowo określone wyłączenia z ochrony i minimalne zabezpieczenia, które wymagane są przez danego ubezpieczyciela. Zakłady ubezpieczeń często stosują również limity odpowiedzialności dla poszczególnych grup mienia np. dla biżuterii lub ruchomości domowych znajdujących się w piwnicy.

Podsumowując warto zadbać o ochronę swojego dobytku tym bardziej, że ubezpieczenie domu lub mieszkania nie jest drogie. W przypadku ograniczonych funduszy możemy zdecydować się na węższy zakres ochrony lub ubezpieczenie w pakiecie.

Źródło: opracowanie własne