TUZ

TUZ TUW to firma, która na polskim rynku corocznie w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych uzyskuje jedne z najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich Towarzystw Ubezpieczeń Majątkowych w kraju.

Firma zawiera umowy ubezpieczeniowe nieprzerwanie od 2003 roku. Dzięki działalności na rynku finansowym TUZ TUW stało się ubezpieczycielem, który cieszy się zaufaniem i uznaniem Klientów.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

TUZ TUW oferuje swoim klientom bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Firma chwali się swoim produktem Pakiet NASZA RODZINA, który przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających samochód osobowy, osobowo-ciężarowy lub ciężarowy o nadwoziu osobowym, którego wiek nie przekracza 20 lat i kierowca może pochwalić się co najmniej 12 miesięcznym bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia komunikacyjnego.

Pakiet NASZA RODZINA TUZ TUW zawiera:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie stałych elementów jednorodzinnego, mieszkania i ruchomości domowych

Dodatkowo można skorzystać z takich dodatków jak:

NNW kierowcy i pasażerów

Autocasco

Autoszyby

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie komunikacyjne od TUZ TUW to takie produkty jak:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, Autocasco, Assistance, Autoszyby, NNW, ubezpieczenie graniczne oraz Zielona Karta


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ubezpieczenie domu lub mieszkania TUZ TUW jest przeznaczone dla osób, które chcą kompleksowo ubezpieczyć dom lub mieszkanie. Ochroną ubezpieczeniową można objąć m.in.:

Dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami wyposażenia

Mieszkanie wraz z częściami wspólnymi, garażem itd.

Ruchomości domowe

Stałe elementy domu lub mieszkania

Garaż wolnostojący

Budynki gospodarcze

Obiekty małej architektury

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami szkód spowodowanych przez:

Ogień i inne zdarzenia losowe tj. deszcz nawalny, dym i sadzę, grad, huragan, lawinę, napór śniegu, osunięcie się ziemi, powódź, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek drzewa lub masztu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie, trzęsienie ziemi.

Oprócz tego Klient może chronić swoje mienie na wypadek takich szkód jak:

Kradzieży z włamaniem, rabunek, zniszczenie mienia w związku z kradzieżą z włamaniem

Dewastacja

Przepięcia w mieniu ubezpieczonym od ognia i zdarzeń losowych

Stłuczenia (szyby i elementy szklane)

Zewnętrzne elementy anteny satelitarnej oraz wszelkiego rodzaju baterie słoneczne

Koszty poszukiwania przyczyny szkody

Odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia zakresu o szkody zalaniowe niezależne od winy Ubezpieczonego lub OC wynajmującego

Pakiet Home Assistance


UBEZPIECZENIE FIRMY

Ubezpieczenie firmy TUZ TUW to takie produkty, które obejmują:

Ubezpieczenie kompleksowe firm

Mienie

Odpowiedzialność cywilną

Odpowiedzialność cywilna zawodowa

Ryzyka budowlano-montażowe

NNW

Gwarancje

W skład ubezpieczenia kompleksowe firm w skład wchodzą takie pakiety jak:

Polisa przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się na podstawie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów lub na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodu.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

Budynki, budowle, lokale i nakłady inwestycyjne

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

Środki obrotowe

Wartości pieniężne

Szyby i inne przedmioty szklane

Mienie pracownicze

Mienie przyjęte do sprzedaży komisowej oraz/lub w celu wykonania usługi

Dodatkowe koszty działalności

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie mienia zapewnia ochronę przed skutkami szkód spowodowanych przez ogień i inne zdarzenia losowe. Polisę można rozszerzyć m.in. o kradzież z włamaniem, przepięć, katastrofy budowlanej.

Polisa skierowana jest do osób fizycznych, które są przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej zatrudniające do 15 osób w dniu zawarcia ubezpieczenia. Zakres polisy obejmuje:

Ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie szyb i elementów szklanych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dodatkowo Klient może rozszerzyć ochronę o klauzule przepięć, rozmrożeń, zatruć pokarmowych oraz w oparciu o odpowiedni wariant dopasować sumy ubezpieczenia.

Pakiet pozwala dopasować zakres i sumy ubezpieczenia do rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych Klienta, oferując trzy warianty ubezpieczenia:

Pakiet Mini

Pakiet Standard

Pakiet Premium

Oprócz tego firma oferuje ubezpieczenie dla rolnika TUW TUZ. Można skorzystać z takich produktów jak:

Pakiet Bezpieczny Rolnik

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych

Agrocasco

Pozostałe produkty oferowane przez TUZ TUW to:

Pakiety dla placówek oświatowych

Ubezpieczenie mienia kościelnego i osób