RESO

Historia Reso Europa Service rozpoczyna się w 1993 roku na Łotwie wraz z powstaniem spółki BTA Insurance Company SE. Działalność w Polsce przypada na rok 2009. BTA oraz RESO Europa Service podpisują umowę współpracy, która dotyczy rozpowszechniania polis oraz zarządzaniem całego systemu odszkodowań. BTA to lider na łotewskim rynku ubezpieczeniowym. RESO to polski przedstawiciel, który sprzedaje produkty ubezpieczeniowe w całym kraju i współpracuje z agentami i multiagencjami. Rozwój firmy ma związek ze współpracą z Balcia Insurance SE (dawniej BTA Insurance Company). RESO Europa Service jest głównym partnerem Balcia Insurance w Polsce. Zadaniem firmy jest zapewnienie najlepszej ochrony wszystkim swoim klientom.

Wybierając RESO Europa Service możesz skorzystać z takich produktów jak:


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Ubezpieczenie OC

Krótkoterminowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

NNW kierowcy i pasażerów

Zielona Karta

Ubezpieczenie graniczne

Auto Szyby

Assistance

Ubezpieczenie AC


UBEZPIECZENIE DOMU

Wybierając Dom Pakiet możesz ubezpieczyć:

Mienie (dom, mieszkanie, stałe elementy wyposażenia, mienie ruchome, budynki gospodarcze, elementy zewnętrzne, sprzęt elektroniczny, domek letniskowy)

OC w życiu prywatnym

NNW

Assistance


UBEZPIECZENIE FIRMY

Pakiet Biznes przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, a zakres ochrony obejmuje m.in.:

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Mienie od kradzieży z włamaniem i rozboju

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Odpowiedzialność cywilną

Mienie od wszystkich ryzyk

Mienie w transporcie krajowym

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Assistance