PZU

PZU czyli Powszechny Zakład Ubezpieczeń to największa firma ubezpieczeniowa w kraju. Jego udział na krajowym rynku wynosi ponad 30%. Historia PZU rozpoczyna się w latach 20 XX wieku. Na początku została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, która była pierwszą w Polsce instytucją zapewniającą pakiety ubezpieczeniowe. Dalsze lata działalności doprowadziły do zmiany nazwy na Powszechny Zakład Ubezpieczeń, a firma stała się największym ubezpieczycielem w kraju.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

W ofercie PZU znajdziesz m.in. takie produkty jak:

OC i komfortowy assistance

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)

PZU Auto Ochrona

PZU Auto Ochrona Prawna

PZU Auto Szyba

PZU Auto Korporacyjne AC

Zielona Karta

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą

Kompleksowy program ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność firm leasingowych i/lub będących przedmiotem zarządzania flotą pojazdów

Program ubezpieczenia flot pojazdów Klientów Korporacyjnych

PZU Auto Asystent Zdrowotny


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Tutaj PZU daje możliwość wyboru takich produktów ochronnych jak:

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie wyposażenia

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

PZU Dom Grupowy

Ubezpieczenie „bezpieczna energia” dla klientów Enea

PZU DOM PLUS

Ubezpieczenie assistance „ENERGIA+ Fachowiec” dla klientów Enea

PZU Dom Letniskowy

Budynki i lokale mieszkalne – Bank Millenium

Ubezpieczenie nieruchomości – Bank BGŻ BNP Paribas

Mieszkaj bezpiecznie z PZU

Ubezpieczenie assistance dla klientów PGE Obrót

Ubezpieczenie mieszkań członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Ubezpieczenie nieruchomości Pekao SA

Budynki lub lokale – Alior Bank SA


UBEZPIECZENIE FIRMY

PZU przygotowało również oferty ubezpieczeniowe dla korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Możesz dostosować ochronę do charakteru swojej działalności i wybrać jeden z takich produktów jak:

Ubezpieczenie utraty zysku

OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Kompleksowy program ubezpieczenia pojazdów stanowiących własność firm leasingowych i/lub będących przedmiotem zarządzania flotą pojazdów

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych

Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto)

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą i ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy lub żołnierzy

Ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w czynnościach służbowych lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I ZDROWIE

PZU Na Życie i Zdrowie

Grupowe ubezpieczenie typ P Plus

Grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia

PZU Ochrona na Zawsze

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Plus

PZU Spokój na Każdy Dzień

Dodatkowe ubezpieczenie – urodzenie dziecka

Wsparcie finansowe dla bliskich po śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

Wsparcie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (po nieszczęśliwym wypadku)

To tylko niektóre produkty ubezpieczeniowe dostępne w PZU.