InterRisk

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group działa w Polsce od 1993 roku i jest obecnie jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. InterRisk ma do zaproponowania swoim Klientom bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, zdrowotnych i finansowych. Co roku firma ubezpiecza prawie 2 miliony Klientów.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Ubezpieczenie samochodu InterRisk to produkty ubezpieczeniowe, które związane są z Twoim samochodem i jego użytkowaniem. Firma daje możliwość swobodnego wyboru poszczególnych elementów polisy. Połączenie wybranych opcji sprawia, że sam możesz stworzyć polisę dostosowaną do swoich potrzeb. Ubezpieczając samochód możesz skorzystać z takich produktów jak:

OC

Autocasco

Auto Assistance

Auto Szyby

Zielona Karta

Ochrona Prawna

InterCasco-BLS

NNW

Gwarancja utrzymania zniżek

Bagaż podróżny

Utrata Pracy

Med Casco


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

InterRisk ubezpiecza wszystko co ma związek z domem lub mieszkaniem. Produkty ubezpieczeniowe obejmują ochroną m.in. mury, ściany i konstrukcję budynku lub mieszkania, jego elementy wyposażenia, przechowywane mienie ruchome, sprzęt, kolekcje i inne cenne przedmioty. Ubezpieczenie domu lub mieszkania InterRisk zabezpiecza również Twoją rodzinę, dzieci, zwierzęta na wypadek spowodowania szkód osobom trzecim.

InterRisk oferuje takie pakiety jak:

Bezpieczny Dom (W pakiecie można ubezpieczyć dom, mieszkanie, ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia oraz inne budowle, które znajdują się na przydomowej działce)

Dom Max (Unikalna oferta ubezpieczenia domu lub mieszkania, która połączona jest z pakietem assistance i usługami concierge. Ubezpieczenie dostępne jest w formule All Risk)

OC w życiu prywatnym (Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z życiem prywatnym oraz posiadanym mieniem)


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie życia i zdrowia InterRisk to produkty ubezpieczeniowe, które chronią zdrowie Twoje i Twoich bliskich. Ubezpieczenia zdrowotne są realizowane w najlepszych placówkach Enel-Med. InterRisk daje możliwość wyboru pakietu, który zapewnia szeroki zakres usług medycznych.

InterRisk daje możliwość skorzystanie z takich produktów ochronnych jak:

Szkolne Edu Plus (Całoroczna ochrona ubezpieczeniowa, która trwa nawet podczas wakacji i chroni przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych. Polisa rekompensuje wydatki i poniesione straty)

Medi-Care (Jest to ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia dostęp do szerokiego zakresu świadczeń medycznych, które są realizowane w renomowanych placówkach medycznych)

Antidotum Plus (Ubezpieczenie zapewnia dostęp do szerokiego zakresu świadczeń medycznych, które są realizowane w renomowanych placówkach medycznych)

NNW Plus ( Chroni przed skutkami nagłych zdarzeń, które są wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku których doznałeś trwałego ubytku zdrowia)

Moja Rodzina (Polisa zapewnia ochronę przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych dla Ciebie i rodziny)


UBEZPIECZENIE FIRMY

Ubezpieczenie firmy InterRisk chroni majątek firmy, jej obrót oraz menadżerów na wypadek zdarzeń losowych. Oferowane przez firmę pakiety dają możliwość dobrania zakresu ochrony do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

InterRisk ma do zaoferowania takie produkty jak:

Biznes Pro (Polisa dedykowana firmom, których łączna wartość ubezpieczanego majątku i obrotu nie przekracza 2 mln zł.)

Biznes Pro Plus (Produkt dla firm, których łączna wartość ubezpieczanego majątku 15 mln zł, a obrót prowadzonej działalności 30 mln zł.)

Biznes Pro Zdrowie (Ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług i świadczeń medycznych w najlepszych placówkach)

InterRisk oferuje takie produkty jak:

Ubezpieczenie procesu Inwestycyjnego (Ochrona obejmuje okres, w którym realizowane są prace budowlane i montażowe na wypadek różnych szkód)

Ubezpieczenie majątkowe (Produkt daje możliwość ubezpieczenia całego lub wyselekcjonowanego majątku firmy)

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem oraz wprowadzonym na rynek produktem)

NNW Strażak (Polisa gwarantuje dodatkowe środki w razie uszerbku na zdrowiu lub śmierci członka jednostki straży pożarnej w wyniku nieszczęśliwego wypadku)

Ubezpieczenie rolne (Obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich budynków)

Działanie w różnych branżach wymaga często przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowych. Ochrona udzielana przez InterRisk zapewnia:

Gwarancje zapłaty wadium

Gwarancje należytego wykonania kontraktu

Gwarancje zwrotu zaliczki

Gwarancje usunięcia wad i usterek

Ubezpieczenie turystyczne InterRisk zapewnia kompleksową ochronę podczas wakacyjnych wyjazdów lub służbowych podróży w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ochrona oferowana przez InterRisk obejmuje:

Koszty leczenia

Pomoc w podróży

Koszty ratownictwa i poszukiwania

NNW

Bagaż podróżny

Opóźnienie lotu

OC w życiu prywatnym