ERGO HESTIA

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia zarówno dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, jak i dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe z oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało ćwierć wieku temu rozwijając się do się do jednego z trzech największych zakładów ubezpieczeń w kraju. Obecnie ubezpieczyciel oferuje polisy ponad 2 milionom klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących zarówno mały i średni biznes, jak i olbrzymie korporacje.


Ubezpieczenie samochodu

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli zarejestrowanych pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie od zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu

Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów podczas użytkowania pojazdu

Polisa polegająca na organizacji i pokryciu kosztów udzielenia pomocy w razie wypadku lub awarii

Utrzymanie posiadanej zniżki za przebieg ubezpieczenia także po szkodzie

Ochrona polegająca na organizacji i pokryciu kosztów naprawy lub wymiany szyby w samochodzie


Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ochrona mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych takich jak pożar huragan

Polisa obejmująca ochornę ubezpieczyciela w razie kradzieży mienia jak również zniszczenia przy próbie włamania do domu lub mieszkania

Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie prac budowlanych

Ubezpieczenie nieruchomości, która służy celom rekreacyjnym lub wypoczynkowym

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków

Pomoc interwencyjna specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, serwisanta sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV

Wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków

Pomoc w przypadku zniszczenia nieruchomości na skutek zdarzeń losowych np. lokal zastępczy, dozór mienia, transport

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości lub czynności życia prywatnego

Ochrona w sytuacji, gdy najemca wynajmujący ubezpieczone mieszkanie, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości


Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu

Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania

Ubezpieczenie obejmuje rozmyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w tym graffiti

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i zewnętrznych nośników danych

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych oraz maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i uszkodzeń

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenie utraty dochodów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i zewnętrznych nośników danych

Ochrona przedmiotów osobistych oraz środków obrotowych od utraty lub zniszczenia w codziennym użytkowaniu oraz w podróży

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości

Obowiązkowe ubezpieczenie OC np. lekarza, zarządcy nieruchomości, architekta


Ubezpieczenie na podróż

Niezbędna i natychmiastowa pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. leczenie szpitalne

Usługi mające na celu przywrócenie Ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski lub kontynuowanie podróży

Poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa, niezbędna pomoc lekarska oraz transport

Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży na całym świecie

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną w ramach czynności życia prywatnego z opcją ubezpieczenia OC instruktora sportu

Wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków

Organizacja i pokrycie kosztów indywidualnego planu rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego


Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczonemu dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego całkowitą niezdolność do pracy

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzięki wypłacie ubezpieczonemu gwarantowanej kwoty świadczenia na koniec okresu ubezpieczenia

Zapewnienie ubezpieczonemu dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy

Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek wypadku bądź chorób

Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.