CONCORDIA

Concordia Ubezpieczenia to grupa, działająca na rynku ubezpieczeniowym od ponad 20 lat. Oferta ubezpieczyciela skierowana jest zarówno do osób prywatnych jak i do przedsiębiorców. W ofercie firmy znajdziemy produkty stworzone przede wszystkim z myślą o rolnikach. Concordia oferuje zarówno ochronę życia jak i zdrowia, a także ubezpieczenia majątkowe.

W chwili obecnej na terenie kraju znajduje się 14 oddziałów, 19 przedstawicielstw i agencji generalnych Concordii Ubezpieczenia. Grupa współpracuje z ponad 2000 pośredników na terenie całego kraju.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Concordia Auto –ubezpieczania samochodów w umiarkowanej cenie, oferta skierowana jest do właścicieli zarejestrowanych pojazdów mechanicznych. Posiadacze polis mieszkaniowych i polis na życie z Concordii, przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie komunikacyjne mogą liczyć na specjalne zniżki. I co najważniejsze: im szerszy pakiet ochronny wybierzesz tym uzyskasz korzystniejszą składkę – najlepsza oferta zawsze w pakiecie OC + AC + NW + Assistance.

Bezpośrednia likwidacji szkód (BLS) w ramach ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie bagażu, fotelików dziecięcych, szyb pojazdu w ramach ubezpieczenia AC

Długie limity holowania pojazdu, zakwaterowanie, pojazd zastępczy w razie awarii, wypadku, unieruchomienia pojazdu w ramach ubezpieczenia Auto Assistance

Ochrona zniżki za przebieg ubezpieczenia OC/AC

Ubezpieczenie szyb pojazdu osobowego bez konieczności wykupowania AC

Wydłużenie limitów holowania pojazdu osobowego w razie wypadku na terenie i poza granicami Polski


UBEZPIECZENIE DOMU

Concordia Plus to nie tylko ubezpieczenie domu i mieszkania. Ubezpieczanie przeznaczone jest dla osób, którzy poszukują solidnej ochrony majątku, sfery życia prywatnego oraz życia i zdrowia. Polisa skierowana dla zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla tych, którzy wynajmują mieszkanie. Polisa mieszkaniowe to również ochrona zawierająca takie warianty jak:

Ubezpieczenie Torebka Plus dla tych, którzy ani na sekundę nie rozstają się ze swoim telefonem.

Ochrona od trudnych do przewidzenia zdarzeń – w formule All Risk

Dodatkowe świadczenia za utracone pamiątki rodzinne do 2 000 zł, bez konieczności przedkładania rachunków, jeśli wysokość szkody przekroczy 100 000 zł.

Ubezpieczenia od wandalizmu, graffiti.

Ochrona w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obowiązująca na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Zorganizowanie interwencji specjalisty w ramach Home Assistance.

Solidna likwidacja szkód.

Wysokie zniżki za kompleksową polisę (do 15%).

Dodatkowe zniżki na ubezpieczenie auta w Concordii.

Możliwość ubezpieczenia domków letniskowych, domu w budowie, nagrobków.


UBEZPIECZENIE FIRMY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie chroniące właścicieli firm przed skutkami finansowymi roszczeń osób trzecich, którym w związku z prowadzeniem działalności lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia przedsiębiorca wyrządził szkodę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skierowane jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Polski, a także innych krajów świata.

Przedsiębiorcy posiadają możliwość wyboru klauzul dodatkowych , które zapewniają ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do indywidualnych potrzeb właściciela przedsiębiorstwa.

Umowa ubezpieczenia OC zapewnia kompleksowe pokrycie dla odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej, a także odpowiedzialności za produkt, w zakresie wynikającym z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i wykupionych klauzul dodatkowych.

Pobierz OWU Zawsze uważnie czytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy w nich zawarte. Stanowią one podstawę prawną każdej umowy ubezpieczenia.


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie to ochrona przede wszystkim naszych bliskich. Ideą polis tak zwanych „życiówek” jest gromadzenie pieniędzy na przyszłość naszych najbliższych lub gromadzenie środków, które po naszej śmierci zostaną przekazane beneficjentom (osobom wskazanym przez ubezpieczonego). Oferta Concordii w dziale polis życiowych jest bardzo szeroka

„Życie Kapitał” – To optymalny sposób na realizowanie odległych w czasie celów.

„Życie Casco” – to gromadzenie kapitału, który bliscy otrzymają po naszej śmierci.

„Życie Plus” – to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań.

„Życie Plus 100 000” – to polisa charakteryzująca się dwiema cechami: przystępną składką oraz wysokimi sumami ubezpieczenia

„Zodiak” polisa na na życie zapewniające wypłatę środków finansowych w przypadku: narodziny dziecka, nieszczęśliwe wypadki czy pobyt w szpitalu, śmierć rodziców czy teściów.

„NNW Indywidualne” – chroni Ciebie i Twoich bliskich w każdym miejscu i czasie od następstw nieszczęśliwych wypadków.


UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ

Urlop, to najbardziej wyczekiwany czas w całym roku. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia nam bezpieczne wakacje i pomoc w razie awaryjnych sytuacji. Podstawą każdego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (sam EKUZ nie wystarczy), oraz ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Warto zapewnić sobie szerszy zakres ochrony wykupując assistace, ubezpieczenie bagażu, czy OC. Concordia oferuje polisę turystyczną na różne formy wyjazdów: służbowe, w celach zarobkowych, turystycznych. Korysci jakie wynikają z posiadania ubezpieczenia turystycznego w Concordii:

Zwrot kosztów leczenia poza granicami Polski nawet do 500 000 zł.

Możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego. w tym sprzętu sportowego.

Atrakcyjna składka – polisa już od 10 zł.

Dodatkowe przedłużenie ochrony do 48 godz. w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu (np. samolotu).

Pomoc finansowa, jeśli utracisz gotówkę w wyniku rabunku.

Zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby nie będziesz mógł skorzystać z wyciągu narciarskiego.

Sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia. Płacisz tylko za to, co jest Ci potrzebne.

Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój – zawarcie polisy to dosłownie parę minut.

W każdym wariancie ochrona od nieoczekiwanej wojny lub aktów terroryzmu bez dodatkowej opłaty.

Leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego, NNW, OC w życiu prywatnym – jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony.