Compensa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A Vienna Insurance Group, to firmy, które na polskim rynku działają od kilku lat. Ubezpieczyciel wciąż rozwija swoją ofertę oraz poprawia standardy obsługi i sieć sprzedaży. Wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom wciąż rosnącej liczbie Klientów.

Compensa należy do Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Z myślą o kierowcach Compensa stworzyła pakiet ubezpieczeń, który stworzony jest z myślą o zabezpieczeniu pojazdu, kierowcy i pasażerów przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Ciekawostką jest to, że Compensa jako jedyna firma została wyróżniona przez Rzecznika Ubezpieczonych jako ubezpieczyciel z najmniejszym odsetkiem skarg związanych z ubezpieczeniem samochodu.

Compensa oferuje takie ubezpieczenia jak:

OC

Autocasco

Assistance

NNW

Ochrona Prawna

Ochrona Zniżki

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie bagażu

BLS

AC Mini

GAP


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ubezpieczenie domu lub mieszkania Compensa to kompleksowa ochrona domów i mieszkań wraz z ich wyposażeniem, budynków, innych budowli, które znajdują się na terenie posesji oraz polisy chroniące życie i zdrowie osób, które znajdują się w wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie możesz zakupić w dwóch wariantach:

Compensa Rodzina

Polisa to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie zabezpiecza Twój dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem, garażem i innymi budynkami, które znajdują się na terenie ubezpieczanej nieruchomości. Polisa chroni również życie i zdrowie domowników na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zakres pakietu Compensa Rodzina obejmuje m.in.:

Ogień i inne zdarzenia losowe

Kradzież z włamaniem i rozbój

OC w życiu prywatnym

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Zakres oczywiście można rozszerzyć o:

Ubezpieczenie ochrony zniżki

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń

Ubezpieczenie mechanicznego sprzętu turystycznego

Ubezpieczenie agroturystyczne

Elektroniczny sprzęt biurowy

Poważne zachorowanie

Domowy informatyk

Pakiet Compensa Mój Dom II to ubezpieczenie skierowane dla osób, które poszukują najszerszy zakres ochrony. Cały pakiet jest w formule All Risk i oznacza, że Compensa odpowiada za wszystkie zdarzenia, które nie są wykluczone w OWU.

Zakres ochrony:

Mieszkanie, pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi elementami oraz miejsce parkingowe

Dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami

Budynki gospodarcze (w tym garaż) wraz ze stałymi elementami

Budowle wraz ze stałymi elementami

Ruchomości domowe w mieszkaniu, domu mieszkalnym

Ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych, budynkach gospodarczych, budowlach

Ruchomości domowe specjalne

Ruchomości domowe na posesji, balkonie, tarasie, loggi

Drzewa, krzewy

Przenikanie wód gruntowych niezależnie od przyczyny

Przenośny sprzęt elektroniczny od stłuczenia lub pęknięcia

Elementy zewnętrzne od kradzieży

Szkody powstałe w domu wskutek długotrwałej działalności zwierząt

Rozszerzenie zakresy ochrony obejmuje m.in.:

Ubezpieczenie Home Assistance (Klauzula 1)

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym lub z tytułu posiadania mienia (Klauzula 2)

Ubezpieczenie mienia ruchomego poza miejscem zamieszkania (Klauzula 3)

Ubezpieczenie weterynaryjne psów i kotów Mój Compan (Klauzula 4)

Ubezpieczenie pomocy informatycznej Compensa iMe (Klauzula 5)

Automatyczna kontynuacja umowy (Klauzula 6)


UBEZPIECZENIE FIRMY

Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw Compensa to nowoczesne pakiety, które kompleksowo chronią mienie firmy i interesy na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw Compensa pozwala również zabezpieczyć zdrowie i życie pracowników oraz ich rodzin. Ochrona dostępna jest również podczas podróży służbowych.

Ubezpieczenie oferowane przez Compensę to ochrona:

Mienia i OC

Życia

Zdrowia

Podróży służbowej

Ubezpieczenie korporacji Compensa to ochrona skierowana do dużych podmiotów, ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, OC związane z posiadaniem i prowadzeniem firmy oraz ubezpieczenie mienia w transporcie.

Compensa przygotowała produkty chroniące:

Mienie i utratę zysku

Maszyny, urządzenia i elektronika

Budowa i montaż

Transport

OC działalności

Życie

Zdrowie

Podróż służbową

Oprócz tego firma stworzyła ubezpieczenie dla rolnika Compensa. Gdzie można skorzystać z takich produktów jak:

OC rolnika

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenia dobrowolne


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie życia Compensa to produkty ochronne przeznaczone dla osób, które chcą zabezpieczyć finansowo przyszłość swoich dzieci, chcą zapewnić sobie i bliskim środek na wypadek gdyby stało się coś złego oraz dla tych, którzy oszczędzają z myślą o emeryturze i innych wydatkach.

Compensa oferuje takie produkty jak:

Compensa IKZE (indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowych funduszem kapitałowym)

Gwarancja Ochrona Optima (Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie)

Gwarancja Renta (Ubezpieczenie na życie z gwarantowaną dożywotnią rentą)

Gwarancja Komfort (Ubezpieczenie na życie z pewną wypłatą kapitału na koniec umowy)

Compensa Prestiż Nova (Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym i składką regularną)

Flexi Plus (Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym i składką jednorazową)

Między Nami (Indywidualne ubezpieczenie na życie)

Prywatna Emerytura (Ubezpieczenie na życie z gwarantowaną dożywotnią rentą)

NNW indywidualne

NNW szkolne


UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ

Ubezpieczenie turystyczne Compensa to polisa, która zabezpiecza Ciebie i Twoich bliskich w różnych sytuacjach stresowych. Compensa Voyage to produkt, który w swoim zakresie zapewnia m.in.:

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Assistance

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Compensa Voyage dostępne jest w wariancie podstawowym, standardowym, luksusowym i elastycznym.