AXA

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA to firma, która jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. W Polsce z usług ubezpieczyciela można korzystać od 2006 roku. Ubezpieczyciel uważany jest za bardzo uniwersalny i dysponuje pełną ofertą ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń komunikacyjnych.

Firma AXA to obecnie 8 ubezpieczyciel w Polsce oraz wyłączny partner mBanku w oferowaniu ubezpieczeń ochronnych na życie i majątkowych. Misją AXA w Polsce jest wzmocnienie w klientach poczucia spokoju i bezpieczeństwach poprzez oferowanie rozwiązań, które chronią przed finansowymi skutkami zdarzeń zagrażającym życiu, zdrowiu i majątkowi.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Ubezpieczenie OC AXA jest skierowane dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej i są właścicielami i posiadaczami pojazdów. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Polisa obejmuje szkody związane z uszkodzeniem, zniszczeniem mienia, utratą zdrowia przez osoby poszkodowane w zdarzeniu drogowym.

Ubezpieczenie Autocasco AXA to polisa dobrowolna, która zapewnia pokrycie kosztów naprawy, bądź odszkodowanie w różnych sytuacjach. Ubezpieczenie obejmuje m.in. drobne uszkodzenia oraz szkodę całkowitą lub utratę pojazdu w wyniku kradzieży.

Dodatkowe ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w razie wypadku, kradzieży pojazdu lub awarii. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu.


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ubezpieczenie domu lub mieszkania AXA to polisa, która jest stworzona specjalnie dla Ciebie i Twojej rodziny. Ubezpieczenie możesz modyfikować w zależności od Twoich potrzeb i oczekiwań.

Ubezpieczenie pokrywa szkody, które powstały m.in. na wskutek różnych zdarzeń losowych. Pakiet Optymalny to ochrona w takich przypadkach jak przepięcie lub dewastacja. Polisa chroni nieruchomość oraz wyposażenie. Zakres ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem, rabunek, stłuczenie szklanych elementów lub powódź.

Oprócz tego istnieje możliwość dopasowania pakietu w zależności od potrzeb:

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie dla właścicieli wynajmujących dom lub mieszkanie

Ubezpieczenie domu pod kredyt

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Pakiet Assistance

To najszerszy zakres ubezpieczenia murów oraz wyposażenia domu lub mieszkania. Polisa pokrywa szkody, które powstały w wyniku kradzieży z włamaniem lub kradzieży zwykłej. Zakres ubezpieczenia obejmuje również ochronę zdarzeń, które wynikają często z rażącego niedbalstwa.

Pomoc Medyczna 24

Pomoc Medyczna 24 od AXA to pakiet ochronny, który oferuje pomoc w każdym miejscu w Polsce przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Oferowane świadczenia to m.in.:

Wizyta lekarska w domu lub placówce medycznej

Wizyta pielęgniarki w domu

Transport medyczny do placówki medycznej

Dostawa leków do domu

Badania diagnostyczne po wypadku


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie AXA to następujące produkty ochronne:

Ubezpieczenie życia, zdrowia i następstw nieszczęśliwych wypadków

Ochrona inwestowanie środków w UFK w jednej polisie

Finansowe zabezpieczenie bliskich oraz wsparcie w chorobie i leczeniu

Kompleksowa ochrony życia i zdrowia

Zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego

Jedna polisa i jedna składka łączna dla współubezpieczonych

Ubezpieczenie na życie

Realna pomoc na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i urodzenia dziecka

Pomoc w określonych sytuacjach i dostęp do lekarzy, specjalistów, badań i rehabilitacji

Ubezpieczenie na życie dla dziecka

Pomoc finansowa i dostęp do lekarzy i badań w razie wypadku lub choroby dziecka

Jedna składka, która obejmuje ochroną wszystkie dzieci

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Wsparcie pieniężne, medyczne, ambulatoryjne na każdym etapie choroby

Comiesięczna renta nawet do 12 miesięcy

Weryfikacja diagnozy u wysokiej klasy specjalistów

Ubezpieczenie życia lub zdrowia

Pokrycie kosztów leczenia

Dostęp do opieki specjalistów

Organizacja leczenia, transport i zakwaterowanie za granicą

Ubezpieczenie zdrowotne do wyboru w 3 wariantach

Dostęp do prywatnej opieki medycznej

Ochrona NNW w szkole i życie prywatnym przez cały rok, 24 godziny na dobę

Polisa dostępna dla dzieci, młodzieży, nauczycieli

Możliwość dostosowania wariantu ochrony

Szeroki zakres ubezpieczenia

Zakres obejmujący wyczynowe uprawianie sportu


UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ

AXA daje możliwość ubezpieczenia swoich zagranicznych podróży. Polisa to pakiet, który chroni Cię przed skutkami różnych nieszczęśliwych zdarzeń podczas zagranicznych wyjazdów. Ubezpieczenie turystyczne AXA zapewnia m.in.:

Koszty leczenia

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Utraty bagażu podróżnego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Oprócz tego AXA oferuje takie produkty jak:

Polisa zapewnia m.in.:

Koszty leczenia

NNW

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Opóźnienie bagażu

Opóźnienie lotu

OC

OC sportowe

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Koszty rezygnacji z wyjazdu

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu

Ubezpieczenie mienia pozostawionego w domu

Ubezpieczenie zapewnia bezpieczne podróże po kraju. Polisa zapewnia szeroki wachlarz i opcje ochronne obejmujące nieprzewidziane zdarzenia.

Ubezpieczenie to pakiet, który chroni Cię przed skutkami nagłych nieprzewidzianych zdarzeń podczas wyjazdu na Białoruś. Ubezpieczenie zapewnia m.in.:

Koszty leczenia i assistance

NNW

Odpowiedzialność cywilną

Bagaż podróżny