AVIVA

Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva – szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów. Grupa Aviva w naszym kraju (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku. Towarzystwo jest jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Głównym obszarem działalności Avivy są inwestycje długoterminowe, oraz ubezpieczenia na życie. Grupa, oprócz profesjonalnego doradztwa związanego z inwestycjami oferuje także grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe zarówno dla indywidualnych klientów, jak i firm, fundusze inwestycyjne, a także ubezpieczenia zdrowotne. Klienci indywidualni mogą zakupić polisę komunikacyjną przez internet, lub przez telefon.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Wybierając ubezpieczenie OC w Avivie właściciele pojazdów uzyskują wiele dodatkowych usług i produktów związanych z bezpieczeństwem na drodze.

Odpowiedzialność Cywilna (OC)

Pakiet OC/AC w Twoim standardzie

Assistance

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie szyb

Pomoc prawna

Pakiet usług dodatkowych

Ubezpieczenie samochodu w Avivie to również możliwość skorzystania z lekcji w Szkole Bezpiecznej Jazdy. W sposób kontrolowany i w bezpiecznych warunkach nauczysz się m.in.: jak hamować na śliskiej nawierzchni na prostej i na zakręcie, jak pokonać przeszkodę na drodze i nie wypaść z trasy, oraz jak zapanować nad autem w poślizgu i jak bezpiecznie wyjść na prostą. Ubezpieczyciel proponuje również nieredukcyjną sumę ubezpieczenia – co oznacza, że po wypłacie odszkodowania Towarzystwo nie obniży wartości samochodu o wypłaconą kwotę. Likwidacja szkody odbywa się w wygodny dla klienta sposób. Jeśli dojdzie do kolizji lub wypadku można wybrać sposób likwidacji szkody. To my decydujemy czy wybieramy opcję naprawy auta w warsztacie, czy wolimy gotówkę. Ubezpieczyciel zapewnia również Assistance Podstawowy na Europę (z wyłączeniem Rosji), który dołączany jest do każdej polisy. W razie kolizji ubezpieczyciel zapewnia pomoc holując auto do warsztatu, zapewniając transport wszystkim pasażerom. Ponadto TU zapewnia auto zastępcze na okres do 3 dni.


UBEZPIECZENIE DOMU

Aviva oferuje dwa pakiety: „Pakiet Standard”, (który daje podstawowe ubezpieczenie z możliwością zakupu przez telefon. Zabezpiecza przed pożarem, powodzią, włamaniem i innymi zdarzeniami), oraz „Pakiet Premium” dający szeroka ochronę ubezpieczeniową Twojej nieruchomości

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych

Pomoc pieniężną w razie pożaru, wybuchu, zalania, uszkodzeń od huraganu, uderzenia pioruna, upadającego drzewa i innych zdarzeń, a także, jeśli poszerzysz zakres umowy, zabezpieczymy finansowo Twój dom przed powodzią i deszczem.

Ubezpieczenie od dewastacji

Zwrot kosztów naprawy, lub rekompensata straty, jeśli część domu lub znajdujących się w nim przedmiotów ulegnie uszkodzeniu w wyniku aktu wandalizmu

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rozboju

Ochrona cennych przedmiotów znajdujące się w domu – (biżuteria, dzieła sztuki, drogi sprzęt itp., a także elementy stałe takie jak np. drzwi i okna)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie kosztów najmu mieszkania lub domu zastępczego

Pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, który jest w remoncie ( po pożarze, zalaniu itp.)

Gwarancję wypłaty świadczenia w ciągu 10 dni roboczych

To szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej . Jedną polisą ubezpieczysz zarówno dom lub mieszkanie, dom letniskowy lub dom w budowie.

Ubezpieczenie od zalania, przepięcia i innych zdarzeń losowych

Pomoc pieniężną w ciągu 10 dni

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rozboju

Ochrona cennych przedmiotów znajdujących się w naszym posiadaniu

Ubezpieczenie od kradzieży elementów zewnętrznych

Ubezpieczenie przedmiotów znajdujących się na zewnątrz domu (np.:: napędy do bram, elementy ogrodzenia, siłowniki)

Ubezpieczenie od dewastacji

Zwrot kosztów naprawy i rekompensacja strat, jeśli część domu lub znajdujących się w nim przedmiotów ulegnie uszkodzeniu w wyniku aktu wandalizmu

Wypłata odszkodowania za zbitą płytę grzewczą, szyby okienne, szklane elementy budynku lub mebli, akwaria bądź inne kruche przedmioty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Gwarancja wypłaty odszkodowania w terminie 10 dni roboczych


UBEZPIECZENIE FIRMY

Aviva oferuje przedsiębiorcom pakiety w zależności od rodzaju i wielkości danego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie dla pracowników

Ubezpieczenia grupowe na życie

Pracownicze Programy Emerytalne

Ubezpieczenie NNW Grono

Podróże służbowe

Ubezpieczenia małych i średnich firm

Partner w Biznesie

Partner w Biznesie Plus

Ubezpieczenia korporacyjne

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia w transporcie

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie taboru szynowego


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Kluczowym obszarem działalności grupy Aviva są indywidualne ubezpieczenia na życie, oraz długoterminowe inwestycje.  Aviva oferuje ochronę na życie i zdrowie:

Ochrona zdrowia i życia: „Nowa Perspektywa” dla tych, którzy chcą kompleksowo chronić zdrowie i życie swojej rodziny. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę środków na leczenie i spłatę kredytu nawet do 800 tys. zł. osoba ubezpieczona ma dostęp do prywatnej opieki medycznej dla całej rodziny

Wsparcie w razie wypadku: „Rozsądny partner” , oraz „ Moje bezpieczeństwo prestiż”. To ochrona jaką daje nam ubezpieczyciel, jeśli ulegniemy wypadków, wskutek czego doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeznaczone dla osób od 18 do 70 roku życia niezależnie od wykonywanego zawodu

Oszczędzanie z myślą o potomkach: „ Ubezpieczenie junirGO”. Polisa ochronno-inwestycyjna, umożliwiająca gromadzenie środków na przyszłość naszych dzieci. Ubezpieczenie na życie „Life” – czyli pierwsza polisa na życie w Polsce, która można kupić przez internet


UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ

Ubezpieczyciel oferuje dwa rodzaje ubezpieczenia turystycznego, różniące się między sobą okresem ochrony. Polisa krótkoterminowa „ W Podróży” to ochrona jaka daje nam ubezpieczyciel ma okres do 29 dni. Idealna dla osób, które opuszczają Polskę na nie więcej niż jeden miesiąc. Z kolei ochrona „ partner w podróży” to gwarancja ochrony na cały rok.

Ubezpieczenie „W Podróży”

Assistance i pokrycie kosztów leczenia.

Zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ochronę bagażu i sprzętu sportowego

Pomoc w razie nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie „Partner w Podróży”

Możliwość wybrania wariantu ubezpieczenia

Klient sam decyduje o zakresie ochrony

Ochronę podczas dowolnej liczby podróży

Ubezpieczenie obejmuje zarówno wyjazdy służbowe, jak i prywatne, np. wakacje.

Szeroki zakres assistance

Transport medyczny do Polski

Ochrona odpowiedzialności cywilnej

Możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków