Allianz

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz swoją działalność w Polsce rozpoczęło w 1997 roku. 20 lat rozwoju sprawiło, że firma jest dziś jednym z najważniejszych graczy na krajowym rynku.

Cała Grupa Allianz może pochwalić się 85 milionami klientów indywidualnych i korporacyjnych na całym świecie. W ponad 70 krajach korzysta się z wiedzy i doświadczenia agentów. Grupa Allianz to finansowa siła i stabilność.

Allianz Polska dba nie tylko o klientów w kraju, ale również angażuje się w wspieranie ważnych inicjatyw z zakresu kultury, sztuki i sportu.


UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono kierowcę przed finansowymi konsekwencjami, gdy to on jest sprawcą zdarzenia drogowego. Ubezpieczenie OC Allianz chroni przed skutkami wypadków do kwoty:

5 milionów euro w razie szkód na osobie (chodzi tu m.in. o utratę zdrowia lub śmierć poszkodowanego)

1 miliona euro dla szkód w mieniu (np. uszkodzenie innego samochodu lub innego mienia, które należy do poszkodowanego)

Ubezpieczenie OC Allianz działa przez cały rok 24 godziny na dobę w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej oraz Andorze, Chorwacji, Serbii i Szwajcarii. Ubezpieczyciel do polisy OC dodaje często Assistance Mini, który zapewnia pomoc taką jak:

Usprawnienie pojazdu w miejscu wypadku do 500 zł

Holowanie pojazdu z miejsca wypadku do najbliższego warsztatu

Pakiet informacyjny (np. informacje o stanie dróg, trasy, rezerwacji biletów, kontaktu do pomocy drogowej, o warsztatach oraz informacje dotyczące auta zastępczego.

Wykupując ubezpieczenie OC Allianz oferowane są także takie dodatki jak:

Assistance opony (zapewnia dwukrotną pomoc w trakcie trwania umowy na wypadek problemu z oponami. Chodzi tu m.in. o wymianę koła lub odholowanie do najbliższego warsztatu)

Assistance paliwo (dwukrotna pomoc w trakcie trwania umowy na wypadek problemu z paliwem. Pomoc zapewnia m.in. dowiezienie paliwa, jeśli zabraknie go w trasie oraz odholowanie do najbliższego warsztatu, gdy zatankowane zostanie niewłaściwe paliwo)

Ubezpieczenie Autocasco Allianz to polisa, która pokryje koszty naprawy lub zrekompensuje straty, gdy samochód zostanie skradziony, uszkodzony lub zniszczony przez osoby trzecie lub zniszczony lub uszkodzony przez działanie sił przyrody. Polisa działa 24 h na dobę w Polsce i za granicą. Wykupując polisę sam decydujesz o sposobie likwidacji szkody. Możesz wybrać:

Wariant Serwis

Wariant Warsztat Partnerski

Kupując ubezpieczenie AC Allianz możesz skorzystasz z szerszej ochrony. Dostępne są m.in. 3 pakiety:

Pakiet Komfort

Pakiet Komfort Plus

Pakiet VIP

Ubezpieczenie AC Allianz to także dodatkowe opcje jak:

Równa Droga (zapewnia pokrycie kosztów naprawy związanych z wjechaniem w uszkodzony fragment drogi)

Ubezpieczenie szyb (wymiana lub naprawa szyb)

Stała wartość rynkowa (wypłata odszkodowania w wysokości niezależnie od upływu czasu)

Ubezpieczenie Car Assistance Allianz to całodobowa, profesjonalna pomoc w razie niespodziewanych zdarzeń na drodze. Ubezpieczenie Car Assistance zapewnia:

Samochód zastępczy

Brak limitu holowania w Polsce

Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia

Zakres pomocy i limity mogą się różnić w zależności od wybranego wariantu. Car Assistance Allianz dzieli się na takie opcje jak:

Assistance Mini

Assistance Standard

Assistance Plus

Assistance Exclusive

Ubezpieczenie NNW Allianz zapewnia pomoc finansową w razie doznania uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego w kraju lub za granicą. Świadczenie jest wypłacane w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku spowodowanego wypadkiem:

W związku z ruchem pojazdów

Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu

Przy załadunku i rozładunku pojazdu

Podczas postoju, zatrzymania lub naprawy

Ubezpieczenie ochrony prawnej daje możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w różnych sytuacjach, które mają związek z pojazdem. Posiadając ubezpieczenie ochrony prawnej Allianz firma pokrywa m.in. takie koszty jak:

Koszty adwokata lub radcy prawnego

Koszty sądowe (opłaty sądowe, koszty biegłych, tłumaczy)

Koszty procesu, które należą się stronie przeciwnej

Koszty postępowania egzekucyjnego

Koszty poręczenia majątkowego w formie nieopracowanej pożyczki

Koszty notarialne oraz tłumaczenie dokumentów

Koszty podróży do sądu za granicą

Ubezpieczenie OC graniczne jest obowiązkowe dla właścicieli pojazdów na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, którzy wjeżdżają do Polski lub przebywają na jej terenie bez ważnego ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie graniczne Allianz musi być zawarte:

Na 30 dni w momencie wjazdu na terytorium Polski, jeśli właściciel lub kierujący pojazdem nie posiada ważnej polisy OC lub Zielonej Karty

Od 30 dni do 12 miesięcy, gdy podczas pobytu na terenie Polski dojdzie do wygaśnięcia umowy OC granicznego lub Zielonej Karty.

Ubezpieczenie OC graniczne chroni przed finansowymi konsekwencjami, gdy kierowca spowoduje szkody na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Islandii, Szwajcarii, Chorwacji, Andory, Serbii.

Zielona Karta to Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego, która jest niezbędna podczas wjazdu do niektórych państw. Zielona Karta to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i chroni kierowcę przed konsekwencją szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdów poza granicami Polski. Zielona Karta jest niezbędna w takich krajach jak:

Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Azerbejdżan, Albania, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Tunezja, Maroko, Turcja, Izrael, Iran


UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

Ubezpieczenie domu lub mieszkania Allianz to polisa, która dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem na wypadek wystąpienia różnych ryzyk. Uzyskane odszkodowanie pozwoli na pokrycie szkód i odtworzenie nieruchomości oraz pokryje koszty np. akcji ratowniczej. Ubezpieczenie zapewnia m.in.:

Ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji (pożar, powódź, gradobicie, huragan, kradzież z włamaniem)

Uzyskać odszkodowanie, które pomoże odkupić utracone mienie

Pokrycie kosztów w związku z akcją ratowniczą, poszukiwaniem i usunięciem przyczyn awarii oraz uprzątnięcia po szkodzie

Ustalenie dowolnej sumy ubezpieczenia przedmiotów wartościowych

Ochronę mienia podczas przeprowadzki, naprawy, konserwacji, czyszczenia

Ubezpieczenie domu lub mieszkania Allianz można zawrzeć na 3 lata z gwarancją niezmienności ceny. Ubezpieczenie obejmuje:

Dom lub dom w budowie

Elementy działki, budynki gospodarcze, garaż, domek letniskowy

Nagrobki

Własne mieszkanie lub wynajęte

Mieszkanie, które wynajmujesz innej osobie

Ubezpieczając dom lub mieszkanie możesz wybrać jeden z wariantów:

Bezpieczny Dom Plus

Bezpieczny Dom

W ramach pakietu Bezpieczny Dom Plus lub Bezpieczny Dom możesz skorzystać z Home Assistance. To opcja pomocy, która udzielana jest na terenie całego kraju w razie wystąpienia różnych zdarzeń awaryjnych w Twoim domu lub mieszkaniu. Home Assistance zapewnia:

Naprawę sprzętu RTV, AGD, PC nie starszego niż 5 lat

Pomoc ślusarza, elektryka, stolarza, hydraulika, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych w razie np. pożaru, powodzi, upadku drzewa, eksplozji, zalania, włamania itp.

Pomoc w sytuacji, gdy nie można przebywać w miejscu zamieszkania. Chodzi tu m.in. o transport do hotelu, organizacja noclegu i przechowywanie rzeczy

Pomoc medyczna, transport do i ze szpitala

Opieka nad dziećmi, osobami, które nie są samodzielne i zwierzętami

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości oraz czynnościami życia codziennego. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie bliskie osoby, które wspólnie zamieszkują i prowadzą gospodarstwo domowe. Polisa obejmuje ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód:

Rzeczowych (zniszczenie mienia osób trzecich przez kogoś z domowników)

Osobowych (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia osoby trzeciej)

Wykupując ubezpieczenie OC w życiu prywatnym możesz wybrać jeden z wariantów:

Wariant Minimum

Wariant Optimum


UBEZPIECZENIE NA PODRÓŻ

Ubezpieczenie turystyczne Allianz zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz szeroki zakres ochrony i pomoc assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się podczas wyjazdu prywatnego, służbowego, w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie w podróży Globtrotter to polisa, która przeznaczona jest dla osób, które często podróżują w ciągu roku. Polisa turystyczna zapewnia m.in.:

Ubezpieczenie kosztów leczenia i Assistance

Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji lub skrócenia uczestnictwa w imprezie

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Ubezpieczenie NNW

Allianz oferuje również pakiety na różne podróże:

Pakiet na podróż

Pakiet Rodzina w Podróży

Pakiet sportowy wyjazd

Pakiet turystyka PL

Pakiet roczny wyjazd

Pakiet praca fizyczna za granicą

Pakiet podróż biznesowa


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie Allianz to polisa indywidualna, która zapewnia pomoc Tobie i Twoim bliskim w razie niespodziewanych zdarzeń. Polisa na życie to m.in. oszczędzanie pieniędzy na przyszłość, pomoc w spłacie zobowiązań finansowych dla bliskich, gdy Ciebie zabraknie, wsparcie na wypadek kłopotów zdrowotnych.

Firma Allianz oferuje różne warianty do wyboru takie jak:

Ty i Twoi bliscy

Ty i Twoje dziecko

Ty i Twoje zdrowie

Ty i Twoje przyszłość

Ty i Twoje bezpieczeństwo

Allianz oferuje także swoim klientom wsparcie finansowe i pomoc medyczną na wypadek różnych zdarzeń. W razie problemów ze zdrowiem w wyniku choroby lub wypadku możesz liczyć na profesjonalną pomoc medyczna i finansowe wsparcie. W ramach ochrony Twojego zdrowia można skorzystać z takich produktów jak:

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników

Ubezpieczenie na życie, które pomaga w razie problemów zdrowotnych

NNW- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków


UBEZPIECZENIE FIRMY

Allianz posiada bogatą ofertę ubezpieczeniową dla firm. Produkty oferowane przez Allianz obejmują m.in.:

Dla przedsiębiorstw:

Ubezpieczenie majątkowe i techniczne

Mały i średni biznes

Ubezpieczenie OC

Ryzyka finansowe

Transport i komunikacja

Dla pracowników:

Ubezpieczenie na życie dla pracowników

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników

Programy dla pracowników

Dla zarządu

Dla szkół

Inne dla pracowników

Koszty ochrony prawnej:

Ochrona prawnopodatkowa