Samochodem za granicę – czy wystarczy samo OC?

Większość osób decydujących się zagraniczne wakacje wybierze się na nie własnym samochodem. Dlatego przed wyruszeniem w trasę warto sprawdzić czy posiadane ubezpieczenie OC zapewni wystarczającą ochronę w kraju destynacji i do jakiej sumy możemy liczyć na pomoc.

Czy krajowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę za granicą?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych swoją ochroną obejmuje zdarzenia, które powstały na terytorium Polski a także na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów EOG, Andory i Serbii).

Doprecyzowując Porozumienie Wielostronne funkcjonuje w ramach Systemu Zielonej Karty. A główną rolą tego systemu jest zapewnienie, by poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie musieli nabywać polisy OC komunikacyjnego na granicy każdego z odwiedzanych przez siebie krajów.

Do Porozumienia Wielostronnego obecnie należą 34 kraje i polscy kierowcy mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. Jeżeli podczas takiej podróży dojdzie do wypadku lub kolizji poszkodowani otrzymają należne świadczenia tak samo jak w przypadku zdarzenia drogowego, które miałoby miejsce na terenie Polski.

Gdzie musimy jechać z Zieloną Kartą?

Zgodnie w wcześniejszym wyjaśnieniem jeżeli wybieramy się w podróż do jednego z państw należących do Porozumienia Wielostronnego sama polisa OC zapewni pełną ochronę ubezpieczeniową.

Inaczej sytuacja wygląda jeśli celem podróży jest kraj należący do Systemu Zielonej Karty ale nie będący sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Dotyczy to także sytuacji, w której będziemy przez takie państwo tylko przejeżdżali np. jadąc do Chorwacji przez Czarnogórę. Wówczas należy zadbać o to, by posiadać przy sobie Zieloną Kartę.

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym.

Zatem w jakich krajach należy posiadać Zieloną Kartę? Chodzi tu o:

 • Albanię,
 • Azerbejdżan,
 • Białoruś,
 • Bośnię i Hercegowinę,
 • Czarnogórę,
 • Iran,
 • Izrael,
 • Maroko,
 • Mołdawię,
 • Macedonię,
 • Rosję,
 • Tunezję,
 • Turcję
 • Ukrainę.

Jak można uzyskać Zieloną Kartę? Przed wyjazdem należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela z prośbą o wydanie dokumentu. Zielona Karta jest bowiem często bezpłatnym dodatkiem do  polisy OC, tylko nieliczne Towarzystwa Ubezpieczeniowe pobierają za nią opłatę.

Do jakiej sumy ubezpieczenia mamy zapewnioną ochronę?

Zarówno ubezpieczenie OC jak i Zielona Karta posiadają sumę gwarancyjną (maksymalną kwotę), do której ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkodę.

Patrząc na swoją polisę OC możemy się zastanawiać czy kwota ta będzie wystarczająca w przypadku szkody osobowej, którą możemy spowodować za granicą. Z punktu widzenia potencjalnych sprawców ważne jest to, że w krajach, które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego ubezpieczyciele odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie. I tak w przypadku szkody spowodowanej w Belgii odszkodowanie będzie wypłacone do kwoty, która będzie odpowiadała sumie gwarancyjnej obowiązującej w tym kraju.

Co ważne w przypadku krajów, w których suma gwarancyjna OC jest niższa niż w naszym państwie ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości sumy obowiązującej na terenie Polski.

Takie same zasady tyczą się Zielonej Karty. Analogicznie Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym kraju. Jeżeli jest ona jednak niższa niż w naszym państwie wówczas będzie obowiązywała suma gwarancyjna z Polski.

Przed wyjazdem warto upewnić się, że posiadana umowa ubezpieczenia OC zapewni kompleksową ochronę podczas podróży. W przypadku pytań dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych i Zielonej Karty zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami.

Źródło: PBUK