Podstawowe obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Już niedługo wiosna, co za tym idzie wiosenne porządki. Będąc właścicielem domu trzeba pamiętać o tym, by przez cały rok dbać o odpowiedni stan swojej nieruchomości. Posiadasz dom jednorodzinny? Sprawdź jakie są podstawowe obowiązki właściciela domu i o co należy zadbać. Poznaj więcej szczegółów.

O czym musi pamiętać właściciel domu?

Każdy właściciel ma obowiązek:

 • użytkować dom zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 • utrzymywać dom w należytym stanie technicznym i estetycznym – nie możesz dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych domu i jego sprawności technicznej.

Obowiązkowe kontrole techniczne

By w pełni cieszyć się zaletami mieszkania w domu jednorodzinnym należy również dokładnie zadbać o jego stan techniczny. Pomóc w tym mają kontrole techniczne, które są przeprowadzane w terminie.

Przypominamy również, by kontroli dokonywały osoby, które posiadają odpowiednie zezwolenia i specjalności w danym zakresie. Wzywając fachowca pozwól mu na zapoznanie się z dokumentami z poprzednich kontroli, protokołami odbioru prac remontowych, zgłoszonych usterek, wad, uszkodzeń i zniszczeń budynku lub instalacji.

Po zakończonej pracy pamiętaj, by osoba wykonująca przegląd spisała i przekazała Ci stosowny protokół. Następnie taki dokument przechowuj razem z resztą dokumentacji dotyczącej domu.

Eksperci SuperUbezpieczenia.pl zaznaczają:

„Nie przestrzeganie obowiązków dotyczących obowiązkowych przeglądów i dbania o stan techniczny budynku oznacza, że w przypadku wystąpienia wypadku takiego jak np. pożar mogą pojawić się problemy z otrzymaniem odpowiedniego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Obowiązkowe kontrole i przeglądy

Urządzenia związane z ochroną środowiska (np. szamba, kolektory słoneczne, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rekuperatory)

 • RAZ NA ROK. Specjalista – Osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ‑budowlanej
 • Jak wygląda kontrola? Sprawdzenie oddziaływania urządzeń na środowisko oraz na życie lub zdrowie ludzi, szczególnie w zakresie: odprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych

Instalacje gazowe

 • RAZ NA ROK. Specjalista – Osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub osoba posiadająca świadectwa wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych
 • Jak wygląda kontrola? Sprawdzenie stanu technicznego: kurka głównego  złącza izolującego  rur i kształtek  armatury  połączeń gwintowanych, spawanych, lutowanych i mechanicznych  gazomierza   urządzeń gazowych

Przeglądy kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) – przegląd

 • RAZ NA ROK. Specjalista – Osoba, która posiada kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba z uprawnieniami budowlanymi specjalizująca się w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej
 • Jak wygląda kontrola? Kontrola, sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych

Przewody kominowe (w paleniskach opalanych paliwem stałym oraz w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym) – czyszczenie

 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE. Specjalista – Osoba, która posiada kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba z uprawnieniami budowlanymi specjalizująca się w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej
 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym
 • Jak wygląda kontrola? Czyszczenie komina oraz wybranie sadzy z jego podstawy przez drzwiczki rewizyjne

Kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW

 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 2 lata. Specjalista – Osoba, która posiada uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
 • Jak wygląda kontrola? Sprawdzanie działania wszystkich zabezpieczeń gazowych, elektrycznych i hydraulicznych. Skontrolowanie procesu spalania za pomocą analizatora spalin. Usunięcie zanieczyszczeń palnika, nagrzewnicy oraz innych podzespołów urządzenia

Kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności do 100 kW oraz kotły opalane gazem

 • CO NAJMNIEJ RAZ NA 4 LATA. Specjalista – Osoba, która posiada uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
 • Jak wygląda kontrola? Sprawdzanie działania wszystkich zabezpieczeń gazowych, elektrycznych i hydraulicznych. Skontrolowanie procesu spalania za pomocą analizatora spalin. Usunięcie zanieczyszczeń palnika, nagrzewnicy oraz innych podzespołów urządzenia

Instalacje grzewcze

 • JEDNORAZOWA KONTROLA w rok po tym, gdy minie 15 lat użytkowania kotła

Instalacje elektryczne

 • RAZ NA 5 LAT. Specjalista – Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub osoba, która posiada świadectwa wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych
 • Jak wygląda kontrola? Sprawdzenie prawidłowego działania instalacji elektrycznej, sprawdzenie jej skuteczności zerowania, czyli sprawdzenie połączenia przeciwpożarowego

Cały budynek

 • RAZ NA 5 LAT. Specjalista – Osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Jak wygląda kontrola? Sprawdzenie zewnętrznych warstw ścian, dachów, fundamentów, elementów ścian zewnętrznych, balustrad, logii, balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu, elementy odwodnienia, obróbki blacharskie, pokrycie dachu, sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, sprawdzenie urządzeń przeciwpożarowych, sprawdzenie instalacji kanalizacyjnej, która odprowadza ścieki z budynku