Leczenie poważnych zachorowań za granicą

W przypadku poważnego zachorowania każdy z nas oczekuje szybkiej i fachowej pomocy ze strony służby zdrowia. Niestety bardzo często musimy wówczas zmierzyć się z trudną rzeczywistością dotyczącą polskiej opieki medycznej. Długie kolejki do specjalistów, trudności w uzyskaniu właściwej diagnozy oraz brak sprawnej organizacji leczenia to aktualne realia polskiego systemu zdrowia. Dlatego warto zabezpieczyć się na przyszłość i rozważyć zakup ubezpieczenia Best Doctors, które daje możliwość leczenia za granicą.

Leczenie za granicą z polisą Best Doctors

Ubezpieczenie Best Doctors zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego. Daje również możliwość skorzystania z opinii medycznej dotyczącej diagnozy oraz sposobu leczenia. W sytuacji poważnego zachorowania np. na nowotwór może to znacznie usprawnić cały proces terapii. Co ważne w przypadku zachorowania klienci mają także możliwość wyboru miejsca leczenia spośród kilku precyzyjnie wyselekcjonowanych, zagranicznych placówek medycznych. Polisa Best Doctors gwarantuje również dostęp do światowej klasy specjalistów.

Ochrona ubezpieczeniowa umowy Best Doctors obejmuje zazwyczaj dodatkowo:

  • Organizację i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego
  • Organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania (również dla osoby towarzyszącej)
  • Świadczenie za każdy dzień hospitalizacji np. 100 euro za dzień pobytu w szpitalu
  • Organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu
  • Zwrot kosztów za zakup leków po powrocie do Polski.

Zakresem ubezpieczenia standardowo objęte są następujące poważne stany chorobowe tj. leczenie nowotworu, zabieg operacyjny naczyń wieńcowych, zabieg kardiochirurgiczny wymiany lub naprawy zastawki, zabieg neurochirurgiczny, przeszczep od żywego dawcy narządów lub przeszczep szpiku kostnego. Osoby ubezpieczone mogą skorzystać z drugiej opinii medycznej oraz organizacji i pokrycia kosztów leczenia do kwoty 1 mln euro w roku polisowym, a do kwoty 2 mln euro w całym życiu. Jak widać sumy te pozwalają na zapewnienie leczenia na dosyć wysokim poziomie.

Co ważne ubezpieczeniem Best Doctors można objąć również dzieci od 3 miesiąca życia, co może okazać się doskonałym zabezpieczeniem na przyszłość, ponieważ większość poważnych zachorowań u dzieci diagnozowanych jest po okresie noworodkowym. Niestety w Polsce nadal brakuje wielu wyspecjalizowanych lekarzy dziecięcych, którzy mogą zapewnić efektywne leczenie w tych trudnych przypadkach zachorowań.

Ubezpieczenie Best Doctors

Jak widać ubezpieczenie Best Doctors zapewnia realną pomoc w tak trudnym okresie jakim jest zmaganie się z poważną chorobą. Może znacznie usprawnić cały proces leczenia tym samym zwiększając szansę na pokonanie choroby.W przypadku zdiagnozowania choroby, która objęta jest zakresem ubezpieczenia należy skontaktować się z członkiem zespołu medycznego Best Doctors. Wówczas na podstawie zebranych informacji  zostanie przygotowany opis przypadku oraz zostanie zaproponowana opieka światowej klasy specjalistów. W kolejnym kroku po szczegółowej analizie przypadku osoba ubezpieczona otrzyma raport zawierający dane diagnostyczne oraz zalecenia dotyczące dalszej terapii . Co ważne dokumenty te zostaną przetłumaczone na język polski. W przypadku chęci podjęcia leczenia za granicą i poinformowaniu o tym ubezpieczyciela zorganizuje on pobyt za granicą m.in. załatwi formalności, zaplanuje podróż oraz zakwaterowanie.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty ubezpieczenia Best Doctors zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.