Kto odpowiada za upadek na oblodzonym chodniku?

Pierwsze przymrozki i deszcz ze śniegiem sprawiły, że chodniki i ulice zamieniły się w lodowiska. W lokalnych mediach od razu pojawiły się informacje o tym jak do poradni chirurgicznych zgłaszają się osoby, które w wyniku poślizgnięcia doznały poważnej kontuzji. Sprawdź kto odpowiada za upadek na oblodzonym chodniku.

„Wywinięcie orła” może być bolesne

Pierwsze dni zimy i przymrozki sprawiają, że przejście po chodniku zamienia się często w tor przeszkód. Najczęściej „zimowym kontuzjom” ulegają osoby starsze, które szczególnie narażone są na zwichnięcia, skręcenia i złamania kończyn.

Upadłeś na oblodzonym chodniku? Każdy chodnik, przejście lub ulica do kogoś należy i właściciel danego odcinka odpowiada za jego prawidłowe utrzymanie.

Warto przypomnieć, że każdy właściciel np. domku jednorodzinnego wzdłuż którego leży chodnik ma obowiązek zabezpieczenia go zimą. Chodzi tu m.in. o odśnieżanie, usuwanie lodu z nawierzchni oraz posypywania solą i piaskiem. Dotyczy to także usuwania sopli z dachu, które spadając mogą wyrządzić krzywdę przechodniom. Każdy kto nie dopilnował tego obowiązku w przypadku wystąpienia szkody poniesie konsekwencje związane z naprawieniem szkód. Przypominamy, że obecne przepisy nakazują właścicielom nieruchomości dbanie o stan chodników, które bezpośrednio znajdują się przy granicy posesji.

Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach mówi, że to właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżenie chodnika, gdy ten chodnik znajduje się wzdłuż jego nieruchomości. Poszkodowany, który poślizgnie się na chodniku i ucierpi może ubiegać się o odszkodowanie od właściciela nieruchomości.

Art. 117 kodeksu wykroczeń mówi, że każdy kto nie przestrzega obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny nawet do 1500 zł.

Kiedy nie trzeba odśnieżać?

Jesteś właścicielem nieruchomości, a na chodniku parkują samochody, a do tego zarządca drogi pobiera za postój opłaty, to wówczas obowiązki odśnieżania chodnika spadają na niego. Oprócz tego trzeba wiedzieć, że obowiązek odśnieżenia drogi publicznej również spada na zarządcę drogi.

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać m.in przystanków komunikacji miejskiej oraz przystanków i miejsc z wydzielonymi krawężnikiem lub poziomym oznakowaniem torowisk. Takie miejsca muszą być odśnieżane przez przedsiębiorstwa, które zajmują się transportem publicznym.

Co może zrobić poszkodowany?

Poszkodowany, który np. złamie nogę na oblodzonym chodniku może ubiegać się o odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz o zadośćuczynienie za powstałą szkodę. Właściciel posesji, który posiada polisę OC ma pewność, że wypłatą ewentualnego odszkodowania zajmie się jego ubezpieczyciel. Brak polisy oznacza, że za wyrządzone szkody trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Oblodzony chodnik? Jak udowodnić szkodę?

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu na oblodzonym chodniku, ale nie wiesz jak to udowodnić? Najlepszym rozwiązaniem będzie:

  • Zrobienie zdjęć niezabezpieczonego miejsca
  • Poproszenie ewentualnych świadków o poświadczenie o zaistniałej sytuacji
  • Stworzenie pisemnego roszczenia, w których dokładnie opiszemy powstałe szkody, wskażemy zaniechania właściciela lub osoby odpowiedzialnej za teren oraz do pisma dołączamy dokumentację medyczną

Każda pora roku niesie za sobą pewne obowiązki, które trzeba przestrzegać. Dotyczy to m.in. odśnieżania, usuwania lodu i sopli z dachu oraz utrzymania w dobrym stanie chodnika przy swojej nieruchomości. Wszystko po to, by było w pełni bezpiecznie podczas zimowych spacerów.