Już ponad 2,8 mln Polaków korzysta z wizyt lekarskich bez kolejki

Lawinowo rośnie liczba osób korzystających z prywatnych świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Wydajemy ponad 640 mln rocznie na leczenie w prywatnych przychodniach i gabinetach medycznych.
 

Jak skrócić kolejkę do lekarza?

 
W przypadku osób, które zmuszone są regularnie konsultować się z lekarzami a w ramach NFZ czas oczekiwania na wizytę jest bardzo odległy prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest doskonałym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do prywatnych wizyt lekarskich pozwala znacznie obniżyć koszty otrzymanych świadczeń.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – co obejmuje?

 
Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia szybki dostęp do lekarzy specjalistów oraz szerokiego zakresu badań diagnostycznych tj. rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy. Z uwagi na dużą popularność prywatnych ubezpieczeń świadczenia te są realizowane w coraz większej ilości placówek medycznych na terenie całej Polski.
 
Ochrona ubezpieczeniowa standardowo obejmuje świadczenia medyczne, pomoc doraźną oraz pobyt w szpitalu. Tomografia komputerowa czy badania diagnostyczne nie mają karencji. Ubezpieczyciele obejmują ochroną także choroby uprzednio występujące (za wyłączeniem świadczeń z tytułu pobytu w szpitalu) a także gwarantują prowadzenie ciąży. Ubezpieczyciele pokrywają również koszty drobnych zabiegów chirurgicznych tj. założenie małego szwu czy założenie opatrunku oraz usług pielęgniarskich. Zazwyczaj w rozszerzonym zakresie ochrony realizowane są także wizyty domowe i rehabilitacja.
 
Istotne jest również to, że większość Ubezpieczycieli nie różnicuje składki z uwagi na wiek osoby Ubezpieczonej i nie jest wymagana ankieta medyczna.
Dzięki ubezpieczeniom zdrowotnym możemy mieć dostęp do wielu lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych bez zbędnych kolejek.
 
Źródło: PIU, opracowanie własne