Jakie są obowiązkowe przeglądy domu jednorodzinnego?

Zastanawiałeś się czy brak wykonania przeglądu technicznego instalacji w Twoim domu może skutkować tym, że w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania? Jakie są podstawowe obowiązkowe przeglądy i kiedy je należy wykonać? Szczegóły w tekście.

Obowiązki właściciela domu jednorodzinnego

Każdy właściciel domu jednorodzinnego powinien użytkować dom zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymogami związanymi z ochroną środowiska. Dom musi być utrzymany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Należy czuwać nad tym, by nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych domu i jego stanu technicznego.

Czy brak przeglądu może oznacza brak odszkodowania?

Wiele szkód i strat ma związek z działaniem zmiennych warunków atmosferycznych jak np. huragan lub powódź. Inne szkody mają związek z aktami wandalizmu jak np. zbicie szyby, włamanie lub podpalenie. Te i podobne szkody nie mają często związku z zaniedbaniami związanymi z okresowymi przeglądami stanu technicznego budynku i jego instalacjami. Oznacza to, że nie ma podstaw, by odszkodowanie za szkody nie zostało wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Kto bada przyczynę szkody?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe w procesie likwidacji szkody i wypłaty ewentualnego odszkodowania zajmują się ustaleniem przyczyn szkody. W tym celu powoływani są biegli, którzy ustalają co tak naprawdę doprowadziło do powstanie szkód. Przyczyn może być wiele, ale trzeba pamiętać o tym, że brak wykonania okresowych przeglądów może mieć wpływ na powstanie nieprzewidzianego zdarzenia.

Jakie są obowiązkowe przeglądy domu jednorodzinnego?

SuperUbezpieczenia.pl dbają nie tylko o najlepsze produkty ubezpieczeniowe na rynku, ale również przypominają swoim Klientom o obowiązkach związanych m.in z wykonaniem okresowych przeglądów.
Pobierz listę OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA NIEURCHOMOŚCI i pamiętaj kiedy i kto musi sprawdzić stan poszczególnych instalacji w Twoim domu.