Jaki zakres ochrony dla przedsiębiorców?

Prowadzenie własnej działalności niesie z sobą pewne ryzyko. W dowolnym momencie mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności, które znacznie utrudnią funkcjonowanie firmy. Dlatego tak istotne jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej, która będzie odpowiadała potrzebom przedsiębiorcy i ochroni go przed stratami poniesionymi podczas prowadzenia własnego  biznesu. Jak w takim razie wybrać zakres ochrony dla przedsiębiorców, by właściwie zabezpieczyć prowadzoną działalność?

Co to jest ubezpieczenie dla przedsiębiorców?

Polisy dedykowane dla firm najczęściej są ubezpieczeniami pakietowymi, a w ich skład wchodzą ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ochrona zazwyczaj obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu budynków z wyposażeniem, budowli, środków obrotowych, maszyn i urządzeń, nakładów inwestycyjnych, mienia pracowniczego oraz mienia przyjętego w celu wykonania usługi wskutek zdarzeń losowych a także kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Ubezpieczyciele obejmują również ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, organizują i finansują pomoc w ramach ubezpieczenia assistance, a w ramach ochrony prawnej finansują koszty pomocy prawnej.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC firmy?

Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na zakup ubezpieczenia OC działalności, które można kupić jako samodzielną polisę lub pakiet wraz z ubezpieczeniem mienia firmowego. Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności gospodarczej oraz posiadaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia firmy

Najczęściej zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie OC można również rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które dopasują zakres ochrony do rodzaju prowadzonej działalności. Ubezpieczyciele proponują rozszerzenie ubezpieczenia OC działalności m.in. o klauzule:

 • ubezpieczenia OC z tytułu zarobkowego prowadzenia hotelu lub innego podobnego zakładu, za szkody w rzeczach należących do gości hotelowych,
 • ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej,
 • ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania robót budowlano-montażowych,
 • rozszerzeni z zakresu terytorialnego,
 • ubezpieczenia OC najemcy nieruchomości,
 • ubezpieczenia OC najemcy ruchomości,
 • ubezpieczenia OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
 • ubezpieczenia OC za szkody w środkach transportu i kontenerach należących do osób trzecich, wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • ubezpieczenia OC z tytułu przeprowadzania jazd próbnych,
 • ubezpieczenia OC za szkody powstałe w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi, obróbki, naprawy i innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia OC za szkody środowiskowe
 • ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne,
 • ubezpieczenia OC podwykonawców,
 • ubezpieczenia OC wynajmującego,
 • ubezpieczenia OC za produkt,
 • ubezpieczenia OC za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych,
 • ubezpieczenia OC za szkody z tytułu prowadzenia szatni,
 • ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy,
 • ubezpieczenia OC za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach,
 • ubezpieczenia OC za szkody wynikłe z działania młotów, kafarów lub walców,
 • ubezpieczenia OC parkingu strzeżonego,
 • ubezpieczenia OC za wadliwie wykonane prace lub usługi,
 • ubezpieczenia OC farmaceuty i technika farmacji,
 • ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, solarium, klubu fitness, SPA, siłowni,
 • ubezpieczenia OC z tytułu czystych strat finansowych.

Jak widać lista możliwych rozszerzeń jest bardzo długa, dlatego można dobrze dopasować ochronę ubezpieczeniową do rodzaju prowadzonej działalności.

Jakie mienie można ubezpieczyć prowadząc przedsiębiorstwo?

Decydując się na zakup ubezpieczenia w pakiecie możemy również objąć ochroną mienie, które  wykorzystywane jest w związku z prowadzoną działalnością. Niektórzy ubezpieczyciele dają również możliwość wykupienia polisy, która będzie udzielała ochrony ubezpieczeniowej tylko w mieniu. Zazwyczaj polisa obejmuje ubezpieczeniem budynki, lokale, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne i gotówkę oraz mienie pracownicze i mienie osób trzecich. Zakres ochrony natomiast obejmuje szkody spowodowane w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych, a także ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz tego czy nieruchomość jest własnością ubezpieczonego ochronę można rozszerzyć także na:

 • sprzęt elektroniczny oraz programy,
 • szyby i elementy szklane,
 • ładunki w transporcie,
 • majątek firmy na wypadek strat finansowych poniesionych przez przedsiębiorstwo w wyniku zakłócenia działalności lub przerwy w jego funkcjonowaniu.

Właściwie dobrana polisa jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, dlatego warto dobrze przeanalizować potrzeby osoby prowadzącej działalność. Tym bardziej, że szeregiem klauzul dodatkowych można dopasować ochronę do indywidualnych potrzeb.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia dla firmy?

Przede wszystkim, tak jak i w przypadku innych ubezpieczeń dobrowolnych. należy dobrze zapoznać się ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W szczególności dotyczy to wyłączeń w ochronie. Tak, by w razie szkody mieć pewność, że roszczenie jest zasadne.

Zazwyczaj warto też rozważyć zakup ubezpieczenia w pakiecie, ponieważ jest to czytelniejsza dla osoby ubezpieczonej forma zawarcia umowy ubezpieczenia. Co istotne wiąże się to również z niższymi kosztami poniesionymi na zakup ubezpieczenia.

Niektórzy ubezpieczyciele dają również możliwość zawarcia polisy na okres dłuższy niż standardowe 12 miesięcy. W efekcie czego koszt polisy może być również niższy.

Niezwykle istotne jest to, aby ochronić swoją firmę w przypadku nieprzewidzianych wypadków losowych. Pożar lub inne zdarzenie może zniszczyć prowadzoną działalność ale posiadając ubezpieczenie dla przedsiębiorców można pokryć poniesione straty. Dlatego tak ważne jest to, by właściwie dobrać ubezpieczenie.

Źródło: OWU TU