Jak zostać OFWCA Agro Ubezpieczenia?

Chcesz powiększyć swoją ofertę o Agro Ubezpieczenia i zastanawiasz się jak zostać OFWCA Agro Ubezpieczenia? Dobrze trafiłeś, ponieważ te ubezpieczenia są dostępne za pośrednictwem naszej multiagencji – SuperUbezpieczenia.pl

Osoby zainteresowane pośrednictwem w sprzedaży zapraszamy do kontaktu:

Agro Ubezpieczenia – oferta dla OFWCA

Agro Ubezpieczenia powstały na bazie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Jak większość dostępnych na rynku Towarzystw Ubezpieczeń skupia się ono w swojej działalności na czterech głównych segmentach, w których skład wchodzą:

Ubezpieczenia komunikacyjne skierowane do osób, które potrzebują nie tylko ubezpieczenia OC, ale też Autocasco, NNW i Assistance. Szczegóły na temat oferty znajdują się tutaj.

Ubezpieczenia majątkowe dedykowane właścicielom domów jednorodzinnych, domów w budowie oraz mieszkań. Ten produkt zapewnia, w zależności od wybranego przez klienta zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie powodzi, pożaru, wybuchu czy innych zdarzeń losowych, ale również kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i graffiti.

Ubezpieczenia podróżne dla osób, które cenią sobie spokojny odpoczynek. W podstawowym zakresie to ubezpieczenie obejmie pokrycie kosztów leczenia oraz pomocy assistance w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży krajowej lub zagranicznej. Produkt ten zapewnia organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich, kosztów akcji ratowniczych in poszukiwawczych, transport medyczny oraz organizację leczenia w raz z pokryciem kosztów badań, zabiegów i operacji.

Ubezpieczenia rolne, w skład którego wchodzi OC rolników i ubezpieczenie budynków rolniczych. Szczegóły na temat produktów wraz z informacją co można w nim ubezpieczyć znajdują się na poniższej stronie: https://www.agroubezpieczenia.pl/agro-ubezpieczenia