Jak załatwić formalności w Wydziale Komunikacji?

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju powoduje trudności w załatwianiu spraw w urzędach, również dotyczy to wydziałów komunikacji. W szczególnie kłopotliwej sytuacji znaleźli się nabywcy i zbywcy pojazdów, którzy na mocy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zobowiązani są do dokonania formalności zgłoszeniowych w ciągu 30 dni.

Jak załatwić formalności w Wydziale Komunikacji – jak zgłosić sprzedaż lub nabycie samochodu w czasie pandemii?

W przypadku sprzedaży lub nabycia samochodu zgodnie nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym należy zgłosić ten fakt w ciągu 30 dni. Jednak w związku z panującą pandemią weszły w życie w dniu 31 marca 2020 roku przepisy zmieniających w/w ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), na mocy których zostają wydłużone do 180 dni następujące terminy:

  • termin zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju;
  • termin zarejestrowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu (niebędącego nowym pojazdem) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zmiany te dotyczą  pojazdów (nabytych/zbytych/sprowadzonych) po 1 marca 2020 oraz obowiązują do 31.12.2020 r. 

Wydziały komunikacji dają również możliwość zgłoszenia sprzedaży pojazdu zdalnie za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#kierowcy-i-pojazdy. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną.

Jak zarejestrować auto nowe kupione w salonie?

W sytuacji nowego auta zakupionego w salonie należy złożyć elektroniczny wniosek za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP. W przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego konieczne jest skontaktowanie się z pracownikiem wydziału Komunikacji i ustalenie w jakiej formie można przesłać dokumenty do rejestracji pojazdu. Mogą to być np. skany lub czytelne fotografie. Pracownik zweryfikuje przesłane dokumenty i ustali telefonicznie lub mailowo datę, w której należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów papierowych. Wówczas też będzie możliwe odebranie tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego. Ważne jest to, by pamiętać o tym, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie.

Jak odebrać dowód rejestracyjny w czasie pandemii?

W wielu wydziałach komunikacji nie ma konieczności odbioru dokumentów osobiście. Jeżeli dowód rejestracyjny będzie przygotowany przez urząd do wydania pracownik Wydziału Komunikacji skontaktuje się telefonicznie z właścicielem pojazdu z pytaniem o zgodę na przesłanie go pocztą.

Przypominamy jednak, że nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego. Ważne jest to, by w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu. Jeżeli posiadanie dokumentu nie jest konieczne lepiej odebrać go w  późniejszym terminie.

Jak wymienić dowód rejestracyjny, czasowo wycofać pojazd z ruchu, złożyć wniosek o wtórnik?

Tak jak już wyżej pisaliśmy w pierwszym kroku należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP. Rozwiązanie to wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i jest całkowicie zdalne. W przypadku braku możliwości technicznych konieczne jest wysłanie wszystkich dokumentów pocztą tradycyjną na adres właściwego Wydziału Komunikacji. Wówczas dowód rejestracyjny zostanie wysłany za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres. Ważne jest, by na wniosku podać swój adres mailowy oraz numer telefonu. Może to znacznie ułatwić kontakt w przypadku niekompletnych dokumentów. Co ważne wszelkie wnioski dostępne są na stronach Wydziałów Komunikacji i można je samodzielnie pobrać.

Co w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy?

Wydziały Komunikacji informują, że w takiej sytuacji należy korzystać z oznaczeń wydanych przez kraj pochodzenia. Istotne jest to, by pojazd miał ważne ubezpieczenie OC. W przypadku wyjątkowych, indywidualnych warunków w których pojazd nie posiada oznaczeń i jest niezbędny dla funkcjonowania właściciela urząd może zarejestrować takie auto. Nie dotyczy to pojazdów sprowadzanych przez podmioty gospodarcze, które prowadzą nimi obrót.

Jak złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy?

Wniosek podobnie jak w innych przypadkach można złożyć zdanie za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP. Jak możemy przeczytać na stronach Wydziałów Komunikacji w pierwszej kolejności wydawane są wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwiane są sprawy kierowców zawodowych. A ostateczny sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Jak załatwić formalności w Wydziale Komunikacji?

Podsumowując w przypadku konieczności załatwienia formalności w Wydziale Komunikacji w czasie pandemii koronawirusa istnieje możliwość zdalnego załatwienia większości spraw.

1. Wszelkie wnioski wraz załącznikami składać można wyłącznie:

  • drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (ePUAP, SEKAP),
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • w wyznaczonych miejscach w budynkach Wydziałów Komunikacji.

2. Wnioski potrzebne do załatwienia spraw dostępne są na stronach Wydziałów Komunikacji.

  • Informacje dotyczące spraw prowadzonych przez Wydziały udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

3. Odbiór dokumentów możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.

Źródło: gov.pl, BIP, Wydział Komunikacji