Jak sprawdzić przysługujące zniżki na OC?

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na cenę ubezpieczenia OC mają zniżki wypracowane przez właściciela pojazdu. Jednak ubezpieczyciele nie mają jednolitego systemu przyznawania zniżek za bezszkodową jazdę, co może sprawiać, że będą się one między sobą różniły. Jak zatem sprawdzić przysługujące zniżki na OC i w jaki sposób są one przyznawane?

W jaki sposób są przyznawane zniżki na OC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie przyznawać zniżki, ponieważ kwestia ta nie jest w żaden sposób uregulowana prawnie. Co ważne zniżki na OC przypisywane są danej osobie, więc zmiana ubezpieczyciela albo samochodu nie sprawi, że je utracimy. System naliczania zniżek nazywany jest w branży systemem bonus/ malus.

Z informacji przekazywanych przez ubezpieczycieli wynika, że maksymalny poziom zniżek może wynosić 60, 70 czy nawet 80 procent. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze najniższą cenę za ubezpieczenie OC otrzymamy tam, gdzie możemy mieć 80 procent zniżek. Wpływ na składkę za ubezpieczenie komunikacyjne ma wiele czynników, a wypracowane zniżki to tylko jeden z nich.

Jak zatem są przyznawane zniżki na OC? Zakłady ubezpieczeń zazwyczaj za każdy rok bezszkodowej jazdy przyznają od 5 do 20 procent zniżki. Może zdarzyć się tak, że ubezpieczyciel za każdy rok przyzna 10 procentową zniżkę albo może je naliczyć w inny sposób np. 5 procent za pierwszy rok, a 10 procent w kolejnych latach.

Warto pamiętać również o tym, że przerwa w ubezpieczeniu komunikacyjnym wynosząca więcej niż 3 lata może spowodować utratę wszystkich dotychczas wypracowanych zniżek. Jednak tak jak w przypadku braku jednolitego dla wszystkich zakładów ubezpieczeń systemu bonus/ malus, tak i w tej sytuacji wszystko będzie zależne od ubezpieczyciela.

Od jakiego wieku przyznawane są zniżki na OC?

Niestety młodzi kierowcy muszą liczyć się z tym, że ceny za ich pierwsze polisy OC będą naprawdę wysokie. Wynika to z tego, że nie od razu przyznawane są zniżki za każdy bezszkodowy rok. Również w tej sytuacji podejście ubezpieczycieli różni się od siebie, bowiem pierwsze zniżki można nabyć np. mając 22 lata albo 26 lat.

Kiedy można spodziewać się zwyżki na OC?

Podobnie jak w przypadku zniżek otrzymywanych za bezszkodową jazdę, tak w sytuacji spowodowania szkody pojawią się zwyżki w składce OC. Polityka ich przyznawania jest odmienna w zależności od ubezpieczyciela. Przykładowo za jedną szkodę można stracić 10, 20 a nawet 30 procent zniżek. Co ważne w przypadku kumulacji kilku szkód w jednym okresie ubezpieczenia możemy spodziewać się zwyżki nawet w wysokości kilkuset procent.

Towarzystwa ubezpieczeniowe generują również zwyżki w składce OC za wiek. I tu niespodzianka, bo nie zawsze chodzi tu o młodych kierowców. Niektórzy ubezpieczyciele w związku z większym ryzykiem nakładają dodatkowe zwyżki dla osób powyżej np. 65 lat.

Jak sprawdzić przysługujące zniżki na OC?

Próba samodzielnego oszacowania wysokości zniżek za ubezpieczenie OC może być trudna, szczególnie, jeżeli mamy na swoim koncie jakieś szkody. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest:

  • Skorzystanie z systemu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – po uprzednim zalogowaniu można wygenerować dokument, który pokazuje przebieg historii ubezpieczeniowej za ostatnich 5 lat. Na jego podstawie zniżki mogą zostać wyliczone przez przedstawiciela danego ubezpieczyciela.
  • Sprawdzenie ostatniej polisy – informacja o wysokości zniżek za ubezpieczenie OC powinna znajdować się na polisie albo pozostałych dokumentach otrzymanych od ubezpieczyciela.
  • Złożenie wniosku do aktualnego ubezpieczyciela – polega to na złożeniu prośby o wydanie Zaświadczenia o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Wówczas otrzymamy dokument podobny do tego, jaki można wygenerować samodzielnie w systemie UFG. Można na nim znaleźć informacje o spowodowanych szkodach i wyliczyć sobie poziom zniżek. Dokument ten może okazać się szczególnie przydatny, jeżeli mieszkamy za granicą i tam chcemy ubezpieczyć swoje auto.

Co się dzieje ze zniżkami na OC po zmianie ubezpieczyciela?

Wypracowane zniżki nie są ważne tylko w dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń, dlatego będą brane pod uwagę również przez innego ubezpieczyciela. Jednak należy liczyć się z tym, że nie każde towarzystwo przyzna dokładnie taki sam poziom tych zniżek.

Podsumowując długoletni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia ma duży wpływ na cenę za polisę OC. Jednak warto pamiętać o tym, że każdy ubezpieczyciel ma odmienny system przyznawania zniżek. W efekcie czego możliwość uzyskania w danym zakładzie ubezpieczeń wyższych zniżek nie zawsze musi oznaczać atrakcyjniejszą cenę za polisę OC.

Jeżeli chciałbyś zweryfikować swoje zniżki na OC i poznać aktualne oferty ubezpieczeń komunikacyjnych zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Pomożemy Ci wybrać najlepszą polisę.

Źródło: Allianz