Jak dbać o instalacje w domu?

Właściwy stan techniczny domu to gwarancja bezpieczeństwa dla nas i naszych bliskich. Wszystkie usterki i zaniedbania mogą stanowić poważne zagrożenie. Pamiętajmy również o tym, że dom, które regularnie jest sprawdzony pod kątem wszystkich urządzeń i instalacji zapewnia m.in. niższe koszty utrzymania. Dotyczy to m.in. rachunków za prąd, gaz i ogrzewania. Jak dbać o instalacje w domu i co należy sprawdzać? Odpowiedź w tym artykule.

Elektryka

Instalacje elektryczne to nie tylko gniazdko i lampka nocna. Regularne sprawdzanie stanu technicznego m.in. wszystkich kabli, przewodów, gniazdek i włączników to obowiązek.

Gaz płynny (gaz w butli lub w przydomowym zbiorniku)

Jeśli posiadasz zasilanie z butli gazowej to:

 • Sprawdzaj szczelność instalacji zawsze po wymianie lub naprawie przewodu gazowego
 • Sprawdzaj elastyczne przewody, które np. prowadzą do kuchenki
 • Gdzie ustawić butlę? Butla gazowa nie może stać w odległości mniejszej niż 2m od okna, drzwi, otworów wentylacyjnych, studzienek kanalizacyjnych, urządzeń elektrycznych oraz zbyt blisko źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych

Przy instalacji zasilanej z baterii butli należy zadbać o:

 • Sprawdzenie szczelności połączenia po każdej wymianie butli
 • Odpowiednie ustawienie na podłożu, które jest niepalne
 • Sprawdzenie, by w baterii było najwyżej 10 butli

Gdy instalacja gazowa jest zasilana ze zbiornika lub grupy zbiorników to:

 • Pamiętaj, by naprawy, zadania konserwacyjne zlecać osobie, która posiada odpowiednia uprawnienia
 • Zbiornik należy zarejestrować we właściwym urzędzie dozoru technicznego
 • Często niezbędne jest przeprowadzenie próby szczelności przyłącza

Co z instalacją gazową?

Jeśli instalacja gazowa jest zasilana z sieci gazowej to pamiętaj o tym, by sprawdzać szczelność instalacji zawsze, gdy wykonano nową instalację lub przebudowano starą. Sprawdzenie szczelności trzeba zrobić także, gdy instalacja nie była używana przez ponad 6 miesięcy.

Centralne ogrzewanie

Posiadasz instalację centralnego ogrzewania? Pamiętaj, by przed każdym sezonem sprawdzić stan techniczny instalacji oraz o to, by zimą nie dopuścić do zamarznięcia wody w rurach w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Kanalizacja

Regularnie sprawdzaj instalację kanalizacyjną:

 • Zadbaj o to, by instalacja była szczelna i drożna
 • Sprawdzaj czy instalacja nie zanieczyszcza wody i gleby
 • Regularnie sprawdzaj jej stan techniczny

Instalacja wodna

Sprawdzając stan techniczny instalacji wodnej pamiętaj, by instalacje były zawsze szczelne i drożna. Pamiętaj również o systematycznym remontowaniu i naprawianiu wszystkich elementów instalacji wodnej.

 

Dobry stan techniczny instalacji w Twoim domu to gwarancja bezpieczeństwa. Pamiętaj również, by ubezpieczyć swój majątek na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Wielu ubezpieczycieli w swoich ofertach zapewnia także pomoc Assistance. Oznacza to, że w razie niespodziewanej awarii w ramach polisy można liczyć na pomoc fachowca.