Indywidualne ubezpieczenie turystyczne a EKUZ

Osoby planujące wakacje, pracę lub naukę za granicą powinny zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Jeśli wyjazd dotyczy krajów Unii Europejskiej warto wyrobić dokument świadczący o tym, że posiadamy prawo do świadczeń zdrowotnych (EKUZ). Eksperci ubezpieczeniowi podkreślają, że warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy ochroną jaką daje EKUZ, a jaką daje indywidualne ubezpieczenie turystyczne. Może warto dokupić dodatkową polisę?

EKUZ podstawowe wiadomości

Ubezpieczenie wydawane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązuje na terenie 27 krajów Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. W standardzie – EKUZ wydawany jest na pół roku, ale istnieje kilka wyjątków. Emeryci mogą otrzymać kartę ważną nawet przez kolejne 5 lat. W przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy karta będzie ważna maksymalnie do 2 miesięcy. Dokument wydawany jest na wniosek osoby, która jest ubezpieczona. Z ochrony mogą korzystać również nieubezpieczeni z prawem do świadczeń (np. nieubezpieczone dzieci posiadające polskie obywatelstwo).

EKUZ – niezbędna pomoc medyczna tylko w nagłych przypadkach

Ubezpieczenie EKUZ obejmuje niezbędną pomoc medyczną w nagłych przypadkach. Ubezpieczenie daje możliwość opieki medycznej do momentu gdy chory jest w stanie opuścić szpital. EKUZ nie daje prawa do transportu medycznego. Ponadto osoby które wymagają opieki medycznej traktowane są na takich samych warunkach jak obywatele państwa w którym przebywają. Przykładem tu mogą być Niemcy, gdzie za pobyt w szpitalu każdy obywatel płaci 10 euro za dobę.

Kto może złożyć wniosek o EKUZ?

Wniosek o wydanie ubezpieczenia EKUZ może złożyć każda osoba opłacająca składki na ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także zgłoszony do Funduszu członek rodziny osoby ubezpieczonej. Wniosek o EKUZ mogą również złożyć kobiety chronione na mocy prawa (będące w ciąży). Należy podkreślić, że zakres ochrony dla wszystkich posiadaczy EKUZ jest taki sam, inny może być tylko okres obowiązywania ochrony.

Ubezpieczenie turystyczne – szeroki zakres ochrony i pomoc w „awaryjnych” sytuacjach

Ubezpieczenie turystyczne ma zdecydowanie szerszy zakres ochrony. Osoby przebywające w placówkach medycznych, wymagające całodobowej opieki lekarskiej (np. po wystąpieniu nagłej choroby czy po wypadku) – co prawda zostaną obciążone kosztami pobytu (jeśli takie prawo obowiązuje w danym kraju), ale posiadając indywidualne ubezpieczenie turystyczne, TU w pełni pokryje koszty leczenia.
 
Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia nie tylko w placówkach państwowych, ale też w ośrodkach prywatnych. Warto o tym pamiętać wybierając się na wakacje do małych miejscowości (położonych np. na wyspach), gdzie trudno o państwową placówkę medyczną. W tego typu miejscowościach można zazwyczaj skorzystać z porady w gabinecie prywatnym. Indywidualne polisy turystyczne zawierają również ochronę assistance. Jest ona niezbędna w przypadku awaryjnych sytuacji takich jak np.: szukanie najbliższej placówki medycznej, apteki, pomoc w tłumaczeniu itp. Ochrona assistance „działa” przez cała dobę we wszystkie dni tygodnia. Jedną z ważniejszych opcji indywidualnej polisy turystycznej jest pokrycie kosztów transportu medycznego. Koszty związanie z tego rodzaju przewożeniem chorych nalezą do bardzo wysokich, zazwyczaj przekraczających możliwości finansowe przeciętnego Polaka. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy stomatologicznej, osoby posiadające polisę turystyczną nie muszą też martwic się o dodatkowe koszty. Ponadto w zakres ubezpieczenia turystycznego włączone są również pozamedyczne opcje ochrony, takie jak m.in.: ubezpieczenie bagażu podróżnego czy ochrona odpowiedzialności cywilnej.