EKUZ Zielona Góra – ochrona zdrowia za granicą

Mieszkańcy Zielonej  Góry ze względu na specyfikę położenia bardzo często wyjeżdżają do Niemiec. Podwody wyjazdów są różne – jedni jadą w celach rekreacyjnych, inni do pracy, jeszcze inni w celu podjęcia nauki. Bez względu jednak na rodzaj wyjazdu każdy z nas powinien posiadać EKUZ Zielona Góra. Co to jest? Do czego się przydaje? Oto kilka wskazówek dla podróżujących  po krajach Unii Europejskiej.

Przed wyjazdem do krajów Wspólnoty lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten pouważania nas do korzystania z opieki medycznej w kraju w którym przebywamy.

EKUZ Zielona Góra

Niespodziewane kłopoty zdrowotne mogą przydarzyć się zawsze i wszędzie. Należy o tym pamiętać  szczególnie, kiedy planujemy podróż zagraniczną. Ze względu na to, iż w różnych krajach do opieki zdrowotnej podchodzi się różnie, warto zapoznać się jakie prawo panuje w kraju do którego wyjeżdżamy.  EKUZ Zielona Góra jest to dokument potwierdzający, że jesteśmy osobami, które mają prawo do publicznej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Posiadając kartę mamy tym samym ochronę finansową  na wypadek niespodziewanych problemów ze zdrowiem. Należy mieć jednak na uwadze, że EKUZ co prawda umożliwi nam korzystanie z opieki zdrowotnej, ale w przypadków zakładów prywatnych, czy w przypadku ewentualnego transportu medycznego – EKUZ Zielona Góra nie zapewnia nam ochrony. Co to oznacza? Wysokie koszty.  Transport medyczny z Hiszpanii do Polski może kosztować nawet 10 tys. Euro. Ponadto usługi medyczne, które w naszym kraju uznawane  są za podstawową pomoc – nie koniecznie uznawane są za takie w innych krajach.  W Niemczech na przykład operacja wyrostka robaczkowego to koszt 4,6 tys. Euro!  Ponadto w innych częściach Europy za niektóre zabiegi płaci się z własnej kieszeni w całości, lub w części. Musimy zatem wiedzieć, że nawet posiadając EKUZ Zielona Góra będziemy traktowani tak samo jak mieszkańcy kraju w którym przebywamy.

EKUZ Zielona Góra – gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy Zielonej Góry w celu wyrobienia karty muszą udać się Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który znajduje się przy ulicy Podgórnej 9B. Składając wniosek osobiście kartę otrzymamy praktyczne od ręki. Są też inne sposoby na dostarczenie wniosku. Są to: Poczta Polska, oraz złożenie wnioski za pomocą stron WWW.

Jaskie dokumenty należy przedłożyć w celu otrzymania karty?

 • Wniosek (właściwy ze względu na cel pobytu)
 • Dokument potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne

Osoby ubezpieczone dodają (odpowiednio dom sytuacji) zaświadczenia

 • Aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki;
 • Aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
 • Aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą);
 • Aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin;
 • Legitymacja emeryta/rencisty;
 • Aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego;
 • Aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu;
 • Aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu;
 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia – ZUS ZUA – w przypadku osób, które w dniu składania wniosku nie były ustawowo zobowiązane do opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

Jeśli ubiegamy się o karty jako członkowie osób ubezpieczonych dajemy zaświadczenia odpowiednio do sytuacji, np.:

 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej (głównego ubezpieczonego) oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA / ZUS ZCZA);
 • w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, aktualny dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność;
 • w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS, aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Dlaczego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie ?

Dlatego, że posiadając EKUZ Zielona Góra daje nam dostęp Tylko do publicznej opieki medycznej.  Sprawa może się zatem skomplikować, kiedy w miejscu naszego wypoczynku nie ma żadnego tego typu zakładu. Wówczas zmuszeni będziemy do skorzystania z prywatnej  opieki, co w oczywisty sposób łączy się kosztami. Koszty transportu również byłyby pokryte z naszej kieszeni. Ubezpieczenie turystyczne indywidualnie dobrane do profilu naszego wyjazdu znacznie ułatwi nam korzystanie z różnych form pomocy zarówno prywatnej i jak i publicznej. Koszty leczenia oraz  następstwa nieszczęśliwych wypadków jak i koszty transportu będą pokryte z indywidualnej polisy turystycznej. Ubezpieczenie turystyczne to również  niezbędna pomoc w zakresie organizacyjnym i informacyjnym.

EKUZ nie dla wszystkich

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim oraz osobom, których ubezpieczenie w NFZ wygasło. Nawet, jeśli osoba uzyskała kartę na wyjazd turystyczny np. na 12 miesięcy, a w międzyczasie podjęła za granicą pracę, od dnia podjęcia pracy nie ma prawa się nią posługiwać, mimo daty ważności na EKUZ.

Szukasz najlepszego ubezpieczenia turystycznego? Skontaktuj się z ekspertami SuperUbezpieczenia.pl. Po więcej szczegółów +48 720 221 221 lub wejdź na www.superubezpieczenia.pl.