Bądź konkurencyjny na rynku – Rozszerz swoją ofertę o TU Saltus

W najbliższych miesiącach będziemy prowadzić proces egzaminacyjny do TU Saltus. Towarzystwo w swojej ofercie oferuje między innymi świetny produkt NNW – Moje Bezpieczeństwo. 

Wyróżnia się on szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, która obejmuje: 

 • uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NNW),
 • śmierć ubezpieczonego w NNW,
 • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym,

Posiada opcje dodatkowe m.in.: 

 • pobyt w szpitalu w NNW.
 • całkowitej niezdolności do samodzielnego egzystowania w NNW,
 • wyczynowe oraz amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Dlaczego warto? 

 • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb,
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka,
 • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki,
 • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki,
 • minimum formalności związanych z zawarciem umowy,
 • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany rozszerzeniem swojej oferty ubezpieczeniowej i staniem się bardziej konkurencyjnym na rynku skontaktuj się z nami:
tel. 720 221 221 wew. 4., e-mail wspolpraca@superubezpieczenia.pl