Zmiany w RODO a ubezpieczenia

W 2018 roku czekają nas duże zmiany w kwestii ochrony danych osobowych. Nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ich przepływu oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE sprawia, że agenci ubezpieczeniowi muszą wprowadzić zmiany w dotychczasowej pracy. Sprawdź co to oznacza dla wszystkich związanych z branżą ubezpieczeniową?

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z art. 6 UODO danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zweryfikowanej lub możliwej do zweryfikowania osoby, tzn. osoby,  której tożsamość można określić pośrednio lub bezpośrednio przez powołanie się na numery identyfikacyjne jak np. PESEL lub NIP, oraz na cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Z punktu widzenia informacji uznawanych za „dane osobowe” nie ma znaczenia, czy są one prawdziwe, o ile można je przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Z powodu nowych przepisów organizacje i firmy w branży ubezpieczeniowej będą musiały zająć się dokładną analizą skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Muszą też uwzględnić ochronę danych już podczas projektowania danej usługi. Zaostrzeniu ulegną m.in. warunki powołania się przez organizację na niektóre podstawy prawne przetwarzania danych. Chodzi tu np. o zgodę osoby, której dane dotyczą.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Art. 7 ust. 4 UODO mówi o tym, że administratorem danych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W kwestii ubezpieczeń w sprawach obsługiwanych przez agencję lub multiagencję administratorem danych jest głównie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, o ile agencja/multiagencja nie pozyskują danych osobowych w związku ze swoimi działaniami. Wtedy stają się administratorem danych. Każda agencja lub multiagencja może stać się administratorem danych osobowych. Wówczas należy pamiętać o tym, że obowiązują ich przepisy prawne dotyczące przechowywania, przetwarzania danych osobowych. Ważne więc jest wprowadzenie w życie systemu, który chroni wszystkie dane osobowe Klientów.

Zmiany, zmiany, zmiany

Nowe rozporządzenia daje większe uprawnienia osobom fizycznym. Chodzi tu m.in. o prawo do zapomnienia i prawo do przenoszalności danych. Wszystkie organizacje będą musiały być bardziej transparentne jeśli chodzi o sposób przetwarzania danych osobowych oraz informowanie osób o okresie retencji danych i kryteriach jego ustalania. Oprócz tego znaleźć się mają informacje o prawie do wniesienia skargi do nadzorującego  organu. W przypadku wycieku danych osobowych, w określonych wypadkach administratorzy będą zmuszeni zgłaszać do GIODO oraz informować osoby, których dane wyciekły.

Szeroki zakres zmian sprawia, że już teraz warto przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów. Najlepszym rozwiązaniem jest przeanalizowanie luk i uchybień oraz zaplanowanie środków naprawczych i kolejności ich wdrażania. Można również zastanowić się nad powołaniem inspektora danych osobowych. Warto też zająć się przeglądem i aktualizacją polityki prywatności i wszystkich klauzul informacyjnych oraz zgód i umów z dostawcami.

Program dla agentów ubezpieczeniowych

Zmiany RODO oraz rozwiązania dotyczące ustawy o dystrybucji ubezpieczeń sprawiają, że agenci ubezpieczeniowi muszą zmienić w pewien sposób organizację codziennej pracy.

SuperAgent – program dla agentów ubezpieczeniowych od SuperUbezpieczenia.pl to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na szybką kalkulację w kilkunastu Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Dlaczego warto wybrać ten program? System korzysta z haseł i loginów do portali TU. Dostęp do danych jest w pełni chroniony. Program SuperAgent zapewnia m.in.:

  • Porównywarki i CRM-u w jednym miejscu
  • Szybkie wyliczenia składki w kilkunastu Towarzystwach Ubezpieczeniowych
  • Dostęp do Bazy Klientów w jednym miejscu
  • Profesjonalną i szybką obsługę
  • Integrację ze stronami Towarzystw Ubezpieczeniowych
  • Kompleksowe nadzorowanie pracy współpracowników
  • Możliwości zapisywania ofert w portalach TU
  • Automatyczne generowania wznowień

Co z bezpieczeństwem danych?

Zmieniający się rynek ubezpieczeń sprawia, że bardzo ważna jest profesjonalna obsługa, szybka kalkulacja i dostosowanie ofert do potrzeb Klienta. SuperAgent łączy te wszystkie cechy oraz zapewnia bezpieczeństwo danych. Sposób zarządzania informacjami zależy tylko od Agenta. SuperAgent korzysta z  certyfikowanych systemów szyfrowania danych. Natomiast wszystkie wydruki zawierają w sobie zgodę marketingową.

Skorzystaj z bezpłatnego programu SuperAgent w ramach współpracy z SuperUbezpieczenia.pl. Skontaktuj się z nami pod adresem wspolpraca.superubezpieczenia.pl i poznaj więcej szczegółów.