Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne
Każdy z nas preferuje inny rodzaj wypoczynku, każdy też wybiera inną formę zakupu  wycieczki. Jedni korzystają z ofert last/first minute inni sami organizują wyprawy. Jednak pomimo  tych różnic wszystkich powinno łączyć jedno – ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne to podstawowa rzecz o jakiej myślmy podczas planowania podróży.. Wybierając ubezpieczenie  turystyczne musimy pamiętać o pewnych bardzo ważnych zasadach. Przede wszystkim pamiętamy o kosztach leczenia (KL), które są niezbędnym elementem każdej polisy turystycznej, a także o skutkach nieszczęśliwych wypadków, które mogą nas w podróży spotkać (NNW).

Koszty leczenia
Koszt leczenia w ubezpieczeniu turystycznym oznaczają ogół wydatków na pomoc medyczną. W tej części polisy określany jest zakres pomocy jaką uzyskamy w szpitalach, podczas wizyt lekarskich, kosztów ratownictw itp. za jaką zapłaci nasz ubezpieczyciel. Koszty leczenia są określane  indywidualnie, warto więc te kwoty dopasować do kosztów leczenia w kraju, w którym będziemy przebywać.  Pomimo,  iż oferty towarzystw różnią się we oferowanych  polisach , generalnie większość z nich składa się z mniej więcej takich samych składników. Są to m.in.: badania medyczne, wizyty lekarskie (domowe i w gabinetach), doby spędzone w szpitalu, zabiegi i operacje, transport sanitarny (ambulansem, śmigłowcem) oraz transport powrotny pacjenta do kraju, ratownictwo (czasem jest zaliczane jako osobny element ubezpieczenia) na lądzie, morzu, w górach oraz jaskiniach, zakup leków, środków  opatrunkowych oraz innych akcesoriów medycznych.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie turystyczne musi zawierać ochronę  następstw nieszczęśliwych wypadków , które „zadziała” w przypadku gdy ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi. TU pod pojęciem „następstwa nieszczęśliwych wypadków” rozumieją trwały uszczerbek na zdrowiu np. uszkodzony staw kolanowy po wypadku na nartach lub śmierć ubezpieczonego.  Należy pamiętać, że  towarzystwa niekiedy odmawiają wypłaty świadczenia gwarantowanego w polisie. Również w przypadku NNW są określone sytuacje, w których nie możemy liczyć na wypłatę odszkodowania. Zazwyczaj w OWU ubezpieczycieli można przeczytać, że ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania należnego mu w ramach NNW, jeśli: w czasie wypadku był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub narkotyków, wypadek spowodowały choroby przewlekłe, zawodowe lub psychiczne (chyba, że zakupi się stosowne rozszerzenie polisy – ubezpieczenie od chorób przewlekłych),wypadek związany był z popełnieniem przez niego przestępstwa. Oczywiści poszczególne wyłączenia będą się od siebie różnic w zależności od zakładu ubezpieczeń.