Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe są coraz bardziej popularną formą ochrony całego dorobku. Polisa zapewni bezpieczeństwo całego majątku (domu, mieszkania, budowy) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Polisa obejmuje kompletne wyposażenie mieszkania: sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuterię, dzieła sztuki, meble, dywany, urządzenia domowe, znaczki oraz papiery wartościowe.

Ubezpieczenia majątkowe:

• mienia od wszystkich ryzyk
• mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
• mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
• maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
• maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
• sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
• mieszkań i domów jednorodzinnych oraz domów letniskowych i domów w budowie
• ubezpieczenie kompleksowe małych i średnich przedsiębiorstw (small business)
• mienia od dewastacji
• szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Stawki ubezpieczeń:

– ubezpieczenia mieszkań od 50 

– ubezpieczenia firmy od 100 zł

Ubezpieczenia Zielona Góra

Ubezpieczenia Nowa Sól

Ubezpieczenia Sulechów