13.04 2017

Ubezpieczenie OC firmy Zielona Góra jest formą zabezpieczenia finansowego przed szkodami na jakie przedsiębiorca  narazić  osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Każda osoba prowadząca firmę produkcyjną, handlową lub usługową, a także eksporter lub importer powinien mieć stosowne Ubezpieczenie OC firmy Zielona Góra. (więcej…)