11.06 2015

Przede wszystkim mieszkania i domy ubezpieczamy od ognia, zdarzeń losowych tj. uderzenie pioruna, kradzieży z włamaniem, czy zalania. Nie możemy jednak zakładać, że każde ubezpieczenie mieszkania zagwarantuje otrzymanie odszkodowania w przypadku wyżej wspomnianych sytuacji. Poszczególne ubezpieczenia posiadają określony zakres. Dlatego wybór polisy mieszkaniowej powinien opierać się na sprawdzeniu zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności stosowanych przez ubezpieczycieli oraz ceny.

Jeśli znamy zakres, wiemy o wyłączeniach, to porównajmy cenę. Nie warto przepłacać za ubezpieczenie, które posiada ten sam zakres!

Sprawdziliśmy ile kosztuje polisa dla mieszkańca Sulechowa / Nowej Soli, który chce ubezpieczyć lokal mieszkalny w bloku (I piętro) o wartości 130.000 zł, stałe elementy mieszkania 20.000 zł, ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych 20.000 zł, ruchomości domowe od kradzieży 10.000 zł, OC w życiu prywatnym 50.000 zł. Przedstawione oferty nie uwzględniają ryzyka powodzi.
Z naszej analizy wynika, że warto sprawdzać oferty kilku ubezpieczycieli, bo rozbieżności w cenie są dosyć duże.

 

Ubezpieczenie mieszkania Sulechów

 

Ubezpieczenie mieszkania Nowa Sól