24.05 2017

Organizacja imprezy masowej wiąże się z wieloma zadaniami. Sama idea powstania festiwalu, czy koncertu to tylko wierzchołek góry lodowej. Dostosowanie się do wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, BHP, regulacje prawnie, ubezpieczenie… i wiele innych wymogów potrzebnych jest do tego aby organizator mógł uzyskać stosowne pozwolenie.

(więcej…)