21.11 2017

Wraz z nowym rokiem podniesiona zostanie płaca minimalna, co wiąże się ze wzrostem kar dla właścicieli zarejestrowanych pojazdów mechanicznych nie posiadających polisy OC. Zgodnie bowiem z prawem, kary za brak OC są ściśle powiązane z wysokością płacy minimalnej w danym roku. (więcej…)